Opslag van YaraVita-producten

YaraVita-producten zijn eindproducten die zijn ontwikkeld met gewasvoeding als uitgangspunt.

Gebruik een vorkheftruck of palletwagen voor het lossen van YaraVita-meststoffen. Zorg dat de uitrusting voldoende hefcapaciteit heeft voor de zwaarste pallet uit de lading. Voorkom het handmatig lossen van geleverde pallets. Zorg dat de beschermende krimpfolie tijdens het lossen niet beschadigd raakt. Laat geen pallets na het lossen buiten staan. Plaats de pallets in stellingen. Zijn er geen stellingen en moet u stapelen? Volg dan de richtlijnen voor het stapelen van pallets op. Sommige pallets mogen op elkaar worden gestapeld.

 

YaraVita-productsoorten met verschillende opslagmogelijkheden

YaraVita-producten zijn eindproducten die zijn ontwikkeld met gewasvoeding als uitgangspunt. Sommige YaraVita-producten gebruikt u in de vorm van bladspray of als irrigatiemiddel voor een betere opname door de wortels, maar ook teelt op substraat is mogelijk. Er is een reeks samenstellingen beschikbaar voor zaadbehandeling. Deze reeks omvat oplosbare poeders, vloeibare meststoffen en suspensieproducten.

 

Vloeibare meststoffen

Oplossingen (de voedingsstoffen zijn volledig oplosbaar in water)

  • Heldere, makkelijk stromende vloeistoffen die goed in water oplossen.
  • Alle aanwezige voedingsstoffen zijn volledig oplosbaar.

YaraVita oplossingen

Suspensies (de meeste voedingsstoffen lossen niet volledig op in water)

  • Ondoorzichtige, dun-vloeibare vloeistoffen die makkelijk met water mengen tot een troebele of melkachtige substantie.
  • Het merendeel van de daarin aanwezige voedingsstoffen zijn microscopisch kleine deeltjes die slechts gedeeltelijk oplosbaar zijn in water.
  • De voedingsdeeltjes weerstaan de zwaartekracht die er normaliter voor zorgt dat deeltjes uitzakken.

Poedervormige meststoffen

   Oplosbare poeders

  • Bevatten uitsluitend voedingsstoffen in een volledig wateroplosbare vorm.
  • Ze lossen volledig op in water tot een heldere oplossing.

   Spuitpoeders

  • Vormen na vermenging met water een troebele of melkachtige suspensie.
  • Het merendeel van de daarin aanwezige voedingsstoffen zijn microscopisch kleine deeltjes die slechts gedeeltelijk oplosbaar zijn in water.

veiligheid meststoffen

Yaravita opslag tabel 2