Productlabeling meststoffen

Op het label op de zak staat belangrijke informatie over het transporteren, opslaan en hanteren van de kunstmeststof. De productclassificatie en het label voldoen aan nationale en Europese wetgeving, en de transportclassificatie voldoet aan de VN-regels voor het transport van gevaarlijke stoffen (TDG). De chemische samenstelling van het product staat op de zak en voldoet aan de nationale wetgeving op dat gebied. Uw lokale leverancier kan u aanvullende informatie verstrekken en hulp bieden.

De onderstaande tabel heeft aan welke gevaren het label aanduidt op enkele van onze belangrijkste kunstmestproducten.

Productlabeling meststoffen

Productlabeling meststoffen

Zoals in de inleiding al wordt gemeld, voldoet de informatie op de labels aan de CLP-verordening en aan de regels voor het transport van gevaarlijke stoffen (TDG). Dezelfde informatie is te vinden in de veiligheidsinformatiebladen. Zie: CLP-verordening: Verordening (EU) Nr. 1272/2008. CLP of CLP-Verordening (classificatie, labeling en verpakking van chemische stoffen en mengsels) zoals toegepast in de EU en in de Europese Economische Ruimte. Deze wetgeving beschrijft een systeem voor het classificeren en labelen van chemische stoffen op basis van het GHS-systeem van de VN: United Nations’ Globally Harmonized System of Classification and Labeling Chemicals (UN GHS).

Producenten zijn verplicht om de gevaren van chemische stoffen te onderzoeken voordat deze op de markt mogen worden gebracht, en om ze de juiste classificatie te geven. Als een product gevaar oplevert, moet er een label op worden aangebracht zodat werknemers, afnemers en consumenten van tevoren de risico's kunnen inschatten. (Zie: ECHA website)

Productlabeling meststoffen

De oorsprong van het kunstmestproduct staat altijd op de zak. Op de voorzijde van zowel de grote als de kleine zakken zit een TDG-transportlabel. Op de achterzijde van zowel de grote als de kleine zakken zitten normaliter zowel CLP- als TDG-labels. We gebruiken een gecombineerd label, behalve wanneer:

  • Het kunstmestproduct geen transportclassificatie heeft. In dat geval heeft het alleen een CLP-label, en/of
  • Het gecombineerde label volledig op het zijlabel afdrukbaar is.

Een gecombineerd label is een alomvattend label waarop alle elementen zijn afgebeeld van zowel de CLP- als de TDG-verordening. In die gevallen waarbij een gevaar zowel door een TDG- als een CLP-pictogram wordt aangeduid, laten we het CLP-pictogram weg.

Op het zijlabel van de kleine zakken staat een gecombineerd label afgebeeld of een CLP-label (bij kunstmestproducten zonder transportclassificatie). Het zijlabel bevat soms niet alle informatie volgens de CLP-verordening.

 

Partij-aanduidingen en voorraadbeheer (YaraVita-producten)

Op alle YaraVita-producten is een zescijferige partij-aanduiding (batchcode) aangebracht met nuttige informatie voor magazijnmedewerkers. Deze code staat zowel op de externe verpakking van een product als op de individuele flessen bij vloeibare producten.

Productlabeling meststoffen

Om het voorraadbeheer gemakkelijker te maken, is er op dozen met YaraVita-suspensies een tekst in de lokale taal aangebracht die de uiterste datum aangeeft waarop het kunstmestproduct via de distributieketen de eindgebruiker moet hebben bereikt, en moet zijn gebruikt.

Om er zeker van te zijn dat u de juiste informatie over een kunstmestproduct heeft of over grondstoffen die bij de vervaardiging of verwerking van kunstmeststoffen zijn gebruikt, kunt u het beste de laatst bijgewerkte versie van de veiligheidsinformatiebladen opvragen die zijn opgesteld overeenkomstig de wetgeving van het land waarin de kunstmestproducten worden gebruikt. Een naar behoren opgesteld veiligheidsinformatieblad bevat informatie over mogelijke gevaren en geeft advies over het laden, lossen en opslaan van kunstmestproducten, calamiteiten en verwijdering. Het veiligheidsinformatieblad geeft tevens informatie over de gevarenindeling voor transport.