PG MIX 10+30

PG MIX 10+30

PG MIX bestaat uit een groep NPK-meststoffen met spoorelementen voor de bemesting van potgronden. Er kan een keuze gemaakt worden uit meerdere samenstellingen. Alle samenstellingen hebben echter gemeen dat ze de eigenschap hebben dat kluitvorming, onder normale omstandigheden, achterwege blijft en dat ze een dusdanige structuur hebben dat ze zich optimaal door de potgrond laten verdelen. Alle aanwezige voedingselementen zijn vrijwel totaal wateroplosbaar en komen, na toediening, direct in de oplossing en zo beschikbaar voor het gewas.

PG MIX 10+30, NK-meststof 10+30 +spoorelementen voor potgronden. Daar waar men een zeer lage hoeveelheid fosfaat wil geven, maar wel een normale bemesting van de overige elementen, wordt PG MIX NK 10+30 ingezet.