PG MIX 12+14+24

PG MIX 12+14+24

PG MIX bestaat uit een groep NPK-meststoffen met spoorelementen voor de bemesting van potgronden. Er kan een keuze gemaakt worden uit meerdere samenstellingen. Alle samenstellingen hebben echter gemeen dat ze de eigenschap hebben dat kluitvorming, onder normale omstandigheden, achterwege blijft en dat ze een dusdanige structuur hebben dat ze zich optimaal door de potgrond laten verdelen. Alle aanwezige voedingselementen zijn vrijwel totaal wateroplosbaar en komen, na toediening, direct in de oplossing en zo beschikbaar voor het gewas.

PG MIX 12+14+24 zorgt samen met de uit de toegevoegde kalk afkomstige Ca en Mg voor een complete voeding voor het gewas gedurende de eerste weken van de teelt. Dankzij de structuur van het product laat het zich optimaal verdelen door de potgrond, waardoor we de voor de plant ideale startomstandigheden realiseren.