PG MIX 14+16+18 HOBBY

PG MIX 14+16+18 HOBBY

PG MIX bestaat uit een groep NPK-meststoffen met spoorelementen voor de bemesting van potgronden. Er kan een keuze gemaakt worden uit meerdere samenstellingen. Alle samenstellingen hebben echter gemeen dat ze de eigenschap hebben dat kluitvorming, onder normale omstandigheden, achterwege blijft en dat ze een dusdanige structuur hebben dat ze zich optimaal door de potgrond laten verdelen. Alle aanwezige voedingselementen zijn vrijwel totaal wateroplosbaar en komen, na toediening, direct in de oplossing en zo beschikbaar voor het gewas.

PG MIX 14+16+18 Hobby, NPK-meststof 14+16+18+spoorelementen voor potgronden. De standaard PG MIX 14+16+18 is gericht op een snelle ontwikkeling en een maximale productie van de in de potgrond geteelde gewassen. Bij de PG MIX 14+16+18 Hobby is dit minder het geval en daarom zijn de gebruikte grondstoffen wat aangepast zodat het product in een iets goedkoper segment komt te vallen. Uiteraard blijft het product aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen en is het voor toepassingen in de hobbyteelt een uitstekend product.