PG MIX 14+16+18

PG MIX 14+16+18

PG MIX bestaat uit een groep NPK-meststoffen met spoorelementen voor de bemesting van potgronden. Er kan een keuze gemaakt worden uit meerdere samenstellingen. Alle samenstellingen hebben echter gemeen dat ze de eigenschap hebben dat kluitvorming, onder normale omstandigheden, achterwege blijft en dat ze een dusdanige structuur hebben dat ze zich optimaal door de potgrond laten verdelen. Alle aanwezige voedingselementen zijn vrijwel totaal wateroplosbaar en komen, na toediening, direct in de oplossing en zo beschikbaar voor het gewas.

PG MIX 14+16+18, NPK-meststof 14+16+18 met spoorelementen voor potgronden. De basismeststof voor veel potgronden. De enige meststof die aan een potgrond toegediend moet worden om, samen met de in de kalk aanwezige Ca en Mg, een complete voeding te realiseren.