PG MIX 6+17+30

PG MIX 6+17+30

PG MIX bestaat uit een groep NPK-meststoffen met spoorelementen voor de bemesting van potgronden. Er kan een keuze gemaakt worden uit meerdere samenstellingen. Alle samenstellingen hebben echter gemeen dat ze de eigenschap hebben dat kluitvorming, onder normale omstandigheden, achterwege blijft en dat ze een dusdanige structuur hebben dat ze zich optimaal door de potgrond laten verdelen. Alle aanwezige voedingselementen zijn vrijwel totaal wateroplosbaar en komen, na toediening, direct in de oplossing en zo beschikbaar voor het gewas.

PG MIX 6+17+30, NPK-meststof 6+17+30 met spoorelementen voor potgronden. PG MIX 6+17+30 is een samenstelling die meerdere mogelijkheden heeft. Het product kan gebruikt worden voor gewassen met een lage stikstofbehoefte, maar het kan ook gecombineerd worden met YaraLiva CALCINIT. Deze laatste optie zorgt, en voor een toename van de hoeveelheid wateroplosbaar calcium in de potgrond, en voor een hoog nitraataandeel binnen de totale stikstofgift.