SPORUMIX B

SPORUMIX B

SPORUMIX B is een spoorelementen-meststof op basis van magnesiumsulfaat.

Deze draagstof hebben we nodig om uiteindelijk een product met goede strooieigenschappen te kunnen produceren, waardoor we een goede verdeling van de spoorelementen over het perceel kunnen realiseren. Dit is met name voor spoorelementen een belangrijk aspect, omdat de grenzen tussen een tekort en een overmaat vaak dicht bij elkaar liggen.

De borium is een belangrijk element voor bieten en snijmais, maar een goede boriumvoorziening is in principe voor alle gewassen van het grootste belang.

Het product zorgt bij gebruik voor een belangrijke aanvulling van de in de grond aanwezige voorraad magnesium en sulfaat, twee elementen die van grote waarde voor het gewas zijn. Met name van het element zwavel (sulfaat) blijkt er in de praktijk steeds vaker een tekort op te treden.