UNIKA CALCIUM

UNIKA CALCIUM

UNIKA CALCIUM is een product waarvan de 3 aanwezige voedingsstoffen uitstekend en snel wateroplosbaar zijn.

De stikstof is voornamelijk aanwezig in de direct opneembare, snel werkende, nitraatvorm en is daardoor de beste vorm voor bijbemesting. Ook voor het belangrijke kwaliteitselement calcium geldt dat het in wateroplosbare vorm aanwezig is. Ook dit is een belangrijke reden waarom UNIKA CALCIUM de aangewezen meststof voor bijbemesting is, want het product levert een belangrijke bijdrage aan de calciumconcentratie in de bodemoplossing.

Het is van groot belang dat de bodemoplossing voldoende calcium bevat, want de plant neemt de benodigde calcium op vanuit de bodemoplossing.

Tenslotte blijft ook het element kalium, en dus ook de kaliumvoorziening, belangrijk om een goed eindresultaat te krijgen. De meststof UNIKA CALCIUM is hierdoor de bijmest-meststof bij uitstek.