UNIKA KALI

UNIKA KALI

UNIKA KALI, NK-meststof 13+45, is een geprillde kalisalpeter met uitstekende strooieigenschappen. Het product is met name geschikt om toegepast te worden als bijmest-meststof omdat de stikstof aanwezig is in nitraatvorm, direct en volledig wateroplosbaar en ook direct opneembaar voor de plant. Nitaatstikstof blijft de beste N-vorm voor bijbemesting. Datzelfde geldt ook voor de aanwezige, wateroplosbare, kalium, een element dat weliswaar voor de gehele teeltduur, maar toch ook met name voor de tweede helft van de teelt, erg belangrijk is.