Een hoogwaardig mengsel van ammoniumnitraat en ureum

UreaN 30

UreaN 30 is een vloeibare meststof, welke bestaat uit een evenredig mengsel van ammoniumnitraat en ureum.

UreaN 30 is toepasbaar middels het gebruik van een landbouwspuit. Het middel is breed inzetbaar o.a. in de teelt van de meest gangbare landbouwgewassen (maïs en aardappelen).