YaraBela AXAN

YaraBela AXAN

YaraBela AXAN (27% N + 9% SO3) is een nitraatgebaseerde stikstof- en zwavelmeststof met een N:S verhouding van 7,5:1. Axan is het perfecte alternatief voor kalkammonsalpeter (27%N). Met Axan wordt bij elke gift naast stikstof ook zwavel toegepast. Zwavel zorgt voor een verbeterde opname van stikstof, wat ten goede komt aan de stikstof-efficiëntie én de snellere groei van de plant. YaraBela Axan is ideaal voor toepassing op grasland en in granen.

YaraBela AXAN bevat stikstof in de vorm van nitraat en ammonium. Planten hebben stikstof nodig in de vorm van ammonium en nitraat, dus door het toepassen van deze vormen zijn de voedingsstoffen direct beschikbaar voor de plantengroei. Nitraten zijn de meest efficiënte vorm van stikstof en zijn essentieel voor het behalen van optimale opbrengsten.

De minerale meststof bevat zwavel als calciumsulfaat, dat zeer goed oplosbaar is en de plantenwortels snel bereikt. Calciumsulfaat vermindert het aandeel beschikbaar nitraat in de formulering niet, in tegenstelling tot ammoniumsulfaat.

YaraBela AXAN is een homogene, uniforme korrelvormige meststof met een hoge bulkdichtheid voor gelijkmatige verspreiding over grote breedtes en zal zich consistent verspreiden tot 36 m en verder. Omdat het een samengestelde meststof is, zitten zowel stikstof als zwavel in elke korrel, waardoor ontmenging wordt voorkomen en een gelijkmatige toepassing van alle voedingsstoffen mogelijk is. Het product is leverbaar in Big Bags van 600 kg alsook in bulk.