YaraBela WEIDE-SULFAN

YaraBela WEIDE-SULFAN

24 % Totale stikstof
- 12 % Nitraatstikstof
- 12 % Ammoniumstikstof
18 % in water oplosbaar zwaveltrioxide (waarvan 17,5% wateroplosbaar)
12 % Calciumoxide
10 ppm Selenium
YaraBela WEIDE-SULFAN: 24% van de totale stikstof, bestaande uit 12% nitraatstikstof en 12% ammoniumstikstof met 18% wateroplosbaar zwavel (als SO3= 7% S) en 10 ppm selenium.

Het doel van de melkveehouder is om zo efficiënt mogelijk melk te produceren met gezonde koeien. Dit vraagt om hoogwaardige ruwvoerproductie, zodat er minder duur krachtvoer aangekocht hoeft te worden. Voor grasland betekent dit een goed aanbod van alle voedingsstoffen om dit te kunnen realiseren. 

Zwavel voor meer en eiwitrijker gras
Stikstof en zwavel zijn hierbij cruciaal. Gras is één van de meest zwavelbehoeftige gewassen. Dit is gebaseerd op een verbruik bij ongeveer 20 – 40 kg S/ha per jaar. Dit is gelijk aan 50-100 kg SO3. Alle soorten organische mest bevatten zwavel. Het probleem is echter dat het organisch gebonden is en afhankelijk van de bodemtemperatuur maar langzaam kan mineraliseren. Voor de eerste en tweede snede is dit meestal niet genoeg om aan de zwavelbehoefte te voldoen. 

Stikstof en zwavel worden tegelijkertijd door planten opgenomen en vullen elkaar perfect aan. Daarom is de gelijktijdige toepassing van beide voedingsstoffen in één meststof de eenvoudigste oplossing. 

Selenium onmisbaar voor de gezondheid van uw koeien
Selenium is essentieel voor een goede diergezondheid en vruchtbaarheid. Van nature is er in bijna heel Europa een tekort aan selenium bij mens en dier. 

Gemiddeld bevat het gras in Nederland 30 tot 50 microgram selenium per kg drogestof. Maïs slechts 10-30. De streefwaarde voor het complete rantsoen is circa 150 microgram per kg drogestof. 

Met YaraBela® WEIDE-SULFAN is het seleniumgehalte eenvoudig te verhogen en brengt u het rantsoen op de streefwaarde.

Nitraat voor de snelste en beste stikstofbenutting
Planten nemen nitraat (NO3  -) zeer eenvoudig in grote hoeveelheden op. Nitraat is zeer mobiel in de bodem, omdat het via bodemvocht snel naar de wortels wordt getransporteerd. Zodoende kan stikstof uit nitraatmeststoffen ook direct door het gewas worden opgenomen. Daarnaast bevordert de opname van een negatief geladen nitraatdeeltje de opname van positief geladen nutriënten, zoals magnesium, calcium en kalium.

Het hoofdbestanddeel van YaraBela® is ammoniumnitraat, dat een snelle stikstofopname en betrouwbare stikstofwerking garandeert.

Kwaliteitskorrel voor een evenwichtig strooibeeld
Een evenwichtig strooibeeld is direct bepalend voor de opbrengst en de kwaliteit van gras. Dit is een samenspel tussen de afstelling van de kunstmeststrooier en de mechanische kwaliteit van de kunstmest. Een goed afgestelde kunstmeststrooier, die een minder goede kwaliteit kunstmest strooit, geeft opbrengstderving en een teleurstellende kwaliteit. YaraBela WEIDE-SULFAN is van constante kwaliteit. De nutriënten komen precies daar waar ze nodig zijn.

YaraBela® WEIDE-SULFAN
-Zwavel voor meer en eiwitrijker gras
- Selenium onmisbaar voor de gezondheid van uw koeien
- Nitraat voor de snelste en beste stikstofbenutting
- Kwaliteitskorrel voor een evenwichtig strooibeeld