YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR is een volledig wateroplosbare stikstof en calcium-meststof. De meeste planten hebben een voorkeur voor nitraatstikstof en deze stikstofvorm is de hoofdcomponent van dit product.

De opname van nitraatstikstof bevordert de opname van kalium, calcium en magnesium. Het opgenomen calcium verbetert met name de sterkte van de celwanden. Dit leidt automatisch tot een verbeterde kwaliteit, houdbaarheid en opbrengst. De toegenomen sterkte van de celwanden maken ook dat de plant betere natuurlijke weerstand heeft tegen ziekten en meer bestand is tegen stress.

Bovendien verbetert de calcium de structuur van de grond. Het is van essentieel belang voor een ongestoorde calciumopname door de plant dat er een voldoende grote voorraad calcium in de bodemoplossing aanwezig is.

YaraLiva NITRABOR helpt er voor te zorgen dat dit het geval is. Borium is een spoorelement dat voor de meeste gewassen van cruciaal belang is. Er zijn steeds meer percelen waarvan de boriumtoestand beneden het acceptabele niveau daalt. Een regelmatige aanvoer van dit element is dan ook erg belangrijk.

YaraLiva NITRABOR zorgt er mede voor een gebrek aan dit element te voorkomen.