YaraMila COMPLEX

YaraMila COMPLEX

YaraMila COMPLEX, NPK-meststof 12+11+18+spoorelementen, chloorarm. YaraMila COMPLEX is de meest universele meststof met alle eigenschappen vandien. Het product is bruikbaar voor de meeste tuin- en akkerbouwgewassen. Hij kan toegepast worden op alle gronden voor basis- en overbemesting. De stikstof is voor een groot gedeelte aanwezig in de voor het gewas direct opneembare nitraat-vorm terwijl de aanwezige ammoniumstikstof zorg draagt voor een verlenging van de periode waarin stikstof voor het gewas beschikbaar is. Het product bevat tevens enkele, belangrijke, spoorelementen.

Bekijk hier de video over YaraMila met P-Extend