YaraMila GLORIA NK 9+0+36+35SO3

YaraMila GLORIA NK 9+0+36+35SO3

YaraMila GLORIA, NK-meststof 9+0+36 met zwavel, chloorarm, Een meststof die speciaal geschikt is om kalibehoeftige gewassen tijdens de teelt van een extra hoeveelheid kalium te voorzien. Er wordt dan tegelijkertijd een hoeveelheid stikstof meegegeven zodat de groei ongestoord kan doorgaan. Ook bevat het product een aanzienlijk percentage sulfaat. Nu de aanvoer van sulfaat vanuit de lucht afgenomen is blijkt steeds meer het belang van dit element. Een sulfaattekort wordt steeds vaker waargenomen en daarmee worden bemestingen met sulfaathoudende meststoffen steeds belangrijker.

YaraMila GLORIA kan een belangrijke bijdrage leveren in een ongestoorde sulfaatvoorziening. Het product is chloorarm zodat de kans op zoutschade minimaal is.