YaraMila GROWER

YaraMila GROWER

YaraMila GROWER 16+6+21, NPK-meststof 16+6+21, chloorarm. Een NPK-strooimeststof voor zowel akkerbouw- als tuinbouwgewassen. De stikstof is voor een groot gedeelte aanwezig in de voor het gewas direct opneembare nitraat-vorm terwijl de aanwezige ammoniumstikstof zorg draagt voor een verlenging van de periode waarin stikstof voor het gewas beschikbaar is. Het aanwezige fosfaat is belangrijk voor een goede start van de gewassen. Het product kan zowel voor basisbemesting als voor bijbemesting gebruikt worden. Het product bevat eveneens een substantiële hoeveelheid sulfaat, een element waar steeds vaker tekorten aan worden geconstateerd. Ook bevat het de spoorelementen boor, mangaan en zink.