YaraMila Mais Plus

YaraMila Mais Plus

YaraMila Mais Plus is een nieuwe meststof voor maïs die de voordelen van de bestaande YaraMila maismeststof combineert met een biostimulant. De meststof bevat een uitgebalanceerde samenstelling van stikstof (N) en fosfaat (P) en een hoog gehalte aan magnesium, zwavel, borium en zink. Elke korrel bevat dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen, waardoor ontmenging bij de toepassing wordt voorkomen.

Daarnaast is elke korrel YaraMila Mais Plus behandeld met YaraVita Procote Rhizolift, wat inhoudt dat de korrels voorzien zijn van humus- en fulvinezuren. Hiermee wordt de metabolische activiteit van de planten verbeterd en de opname van de aanwezige voedingselementen (met name fosfaat) wordt verhoogd.

De belangrijkste productvoordelen van YaraMila Mais Plus zijn:

  • Verhoogde fosfaatopname: YaraMila Mais Plus bevat humus- en fulvinezuren die de opname van fosfaat door de plant verbeteren. Dit leidt tot een hogere opbrengst en een betere gewaskwaliteit.
  • Verhoogde opbrengst: De verbeterde fosfaatopname leidt tot een hogere opbrengst, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.
  • Snellere ontwikkeling van de jeugdgroei: YaraMila Mais Plus bevordert de wortelgroei en bladontwikkeling, waardoor de plant sneller en gezonder groeit.

YaraMila Mais Plus is een duurzame en efficiënte meststof die de opbrengst en kwaliteit van maïs verhoogt.