YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA MAP, NP-meststof 12+60, is een meststof die zowel ammoniumstikstof als fosfaat bevat. Het is een zeer zuiver product dat in alle gewassen en in alle teeltsystemen toegepast kan worden. Het voornaamste toepassingsgebied is echter de grondteelt waar wat meer ammoniumstikstof toegepast wordt. Het product kan daar met alle andere meststoffen gecombineerd worden. In geconcentreerde vorm mag het product echter niet gecombineerd worden met calciumhoudende producten.