YaraTera SUBSTRAFEED CALSAL

YaraTera SUBSTRAFEED CALSAL

YaraTera SUBSTRAFEED CALSAL, calciumnitraat oplossing, is een onderdeel van het YaraTera SUBSTRAFEED vloeibare meststoffenpakket, het veiligste en meest complete pakket vloeibare meststoffen. YaraTera SUBSTRAFEED is geschikt voor zowel de substraat- als de grondteelt. Met YaraTera SUBSTRAFEED is het mogelijk om op een eenvoudige manier een complete voedingsoplossing samen te stellen. U kunt hierbij de voeding continu aan passen aan de behoefte van de plant, maar ook aan de kwaliteit van het gebruikte water en de samenstelling en de hoeveelheid in te zetten drainwater. Kortom: Een maximale flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Een duidelijk verschil met de YaraLiva CALCINIT, kalksalpeter oploskwaliteit, is dat de YaraTera SUBSTRAFEED CALSAL ammoniumvrij is. Het voordeel daarvan is dat de gebruiker de in te zetten hoeveelheid ammonium, via de inzet van YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA, zelf kan bepalen. Dit is de reden dat veel kwekers die vaste meststoffen gebruiken toch kiezen voor de vloeibare meststof YaraTera SUBSTRAFEED CALSAL.

YaraTera SUBSTRAFEED CALSAL bevat: 3,12 mol Ca/kilo; 6,24 mol N-NO3/kilo. De dichtheid is 1,5 kilo/liter. Het is een pH neutraal product.