YaraVita FERLEAF 100

YaraVita FERLEAF 100

YaraVita FERLEAF 100 is een ijzer EDTA chelaat voor bladtoepassing. YaraVita FERLEAF 100 is geschikt voor toepassingen van een beperkte omvang. Een bladtoepassing wordt direct opgenomen en is tijdens het groeiseizoen ideaal om gebrekssymptomen te verhelpen. Voor een volledige bemesting kan beter een bodemtoepassing worden uitgevoerd; zie hiervoor YaraVita FERRITRAC 54.

Het gecombineerd toedienen van meststoffen met gewasbeschermingsmiddelen bespaart zowel tijd als geld. Het is dan ook belangrijk te weten dat de gebruiker online of via een smartphone vrij toegang heeft tot de "Tankmix" informatie. Tankmix is een tool van Yara die snel laat zien of de meststof met een bepaald gewasbeschermingsmiddel gecombineerd kan worden.

* Alle gewassen (landbouw)

Alle Gewassen (open teelten): 1 l in 600-1.000 l water per ha, 3-8 keer herhalen met een interval van 7-14 dagen. Start, bij een preventieve toepassing, zodra er voldoende blad aanwezig is voor opname. Bij gebreksverschijnselen direkt een bespuiting uitvoeren. Appels/Peren: 0,5 l/ha 1 week voor de bloei. Na de Juni-rui 3 tot 8 behandelingen met 0,75 l/ha met een intervaal van 7 tot 14 dagen. Druppelbevloeiing: De toepassen hoeveelheid is afhankelijk van de ijzerconcentratie die nodig is in de oplossing. 10 ml Ferleaf oplossen in 1.000 liter water geeft een oplossing van 1 ppm ijzer.

* Alle gewassen (landbouw)

Alle Gewassen (open teelten): 1 l in 600-1.000 l water per ha, 3-8 keer herhalen met een interval van 7-14 dagen. Start, bij een preventieve toepassing, zodra er voldoende blad aanwezig is voor opname. Bij gebreksverschijnselen direkt een bespuiting uitvoeren. Appels/Peren: 0,5 l/ha 1 week voor de bloei. Na de Juni-rui 3 tot 8 behandelingen met 0,75 l/ha met een intervaal van 7 tot 14 dagen. Druppelbevloeiing: De toepassen hoeveelheid is afhankelijk van de ijzerconcentratie die nodig is in de oplossing. 10 ml Ferleaf oplossen in 1.000 liter water geeft een oplossing van 1 ppm ijzer.