YaraVita FERRITRAC 54

YaraVita FERRITRAC 54

YaraVita FERRITRAC 54 is een geformuleerd ijzer EDDHA chelaat voor bodemtoepassing.

YaraVita FERRITRAC 54 is stabiel tussen pH 4 en pH 10 en daarom geschikt voor alle grondsoorten met een pH tussen deze waarden. Doordat YaraVita FERRITRAC 54 vloeibaar is, werkt het een stuk gemakkelijker met dit product dan met poedervormige producten. De formulering zorgt voor een betere indringing in de bodem. Hierdoor wordt de afbraak door zonlicht sterk beperkt. Om afbraak door zonlicht te voorkomen, dient ijzer-chelaat wel te worden ingeregend of te worden toegepast tijdens een regenbui.

IJzer kan alleen in chelaatvorm als meststof worden toegepast, omdat ijzer een element is dat verschillende elektrische ladingen kan hebben en zich daardoor zeer makkelijk laat binden en dan onoplosbaar en dus niet-opneembaar wordt. In tegenstelling tot andere elementen is een bladbemesting met ijzer als basis voor de ijzervoorziening van het gewas niet aan te bevelen. Via het blad kunnen namelijk slechts zeer beperkte hoeveelheden worden bemest en daardoor duurt het te lang voordat voldoende ijzer is opgenomen.

Het gecombineerd toedienen van meststoffen met gewasbeschermingsmiddelen bespaart zowel tijd als geld. Het is dan ook belangrijk te weten dat de gebruiker online of via een smartphone vrij toegang heeft tot de "Tankmix" informatie. Tankmix is een tool van Yara die snel laat zien of de meststof met een bepaald gewasbeschermingsmiddel gecombineerd kan worden.

Bodemtoepassing

Bodemtoepassing: Geschikt voor volveldstoepassing, via fertigatie of met onkruidspuit. Omdat ijzerchelaat afbreekt onder invloed van zonlicht Ferritrac 54 inregenen of toepassen tijdens een regenbui. Bij fertigatie wekelijks doseren in porties van 3-4 l/ha. Toepassing en dosering: Aardbeien: 10-15 l/ha voor het planten of via fertigatie. Bloembollen: 10-15 l/ha voor het planten of bodemtoepassing voordat het gewas 15cm hoog is. Boomkwekerij: 2-5 ml/m2 Fruitteelt: Toepassen op de zwartstrook voor de start van het groeiseizoen (kort voor de bloei) of in de periode dat de wortels het meest actief zijn (augustus). Licht gebrek: 10 l/ha Matig gebrek: 20 l/ha Ernstig gebrek: 40 l/ha. Tijdstip van toepassing: Voor goede werking dient het product aanwezig te zijn in de wortelzone. Voor fruitteelt is dit tijdens het barsten van de knoppen. Tijdstip van toepassing is daardoor afhankelijk van de toedieningsmethode. Bij curatieve toepassing toepassen zodra gebreksymptomen verschijnen.

Bodemtoepassing

Bodemtoepassing: Geschikt voor volveldstoepassing, via fertigatie of met onkruidspuit. Omdat ijzerchelaat afbreekt onder invloed van zonlicht Ferritrac 54 inregenen of toepassen tijdens een regenbui. Bij fertigatie wekelijks doseren in porties van 3-4 l/ha. Toepassing en dosering: Aardbeien: 10-15 l/ha voor het planten of via fertigatie. Bloembollen: 10-15 l/ha voor het planten of bodemtoepassing voordat het gewas 15cm hoog is. Boomkwekerij: 2-5 ml/m2 Fruitteelt: Toepassen op de zwartstrook voor de start van het groeiseizoen (kort voor de bloei) of in de periode dat de wortels het meest actief zijn (augustus). Licht gebrek: 10 l/ha Matig gebrek: 20 l/ha Ernstig gebrek: 40 l/ha. Tijdstip van toepassing: Voor goede werking dient het product aanwezig te zijn in de wortelzone. Voor fruitteelt is dit tijdens het barsten van de knoppen. Tijdstip van toepassing is daardoor afhankelijk van de toedieningsmethode. Bij curatieve toepassing toepassen zodra gebreksymptomen verschijnen.