YaraVita HYDROMAG 500

YaraVita HYDROMAG 500

YaraVita HYDROMAG 500, suspensie van magnesiumhydroxide. Bladbemesting met magnesium dient te worden uitgevoerd met één of twee bespuitingen met een hoge dosering. In tegenstelling tot mangaan is magnesium in de plant gemakkelijk transporteerbaar en kan daardoor met een beperkt aantal behandelingen worden volstaan. Ook de gewasbehoefte wijkt sterk af van mangaan; magnesium is een secundair element en de gewasbehoefte bedraagt meerdere tientallen kilogrammen/ha. Vele kleine bespuitingen zijn daarom niet of nauwelijks effectief. Dit wordt ondersteund door onderzoek van PPO.

YaraVita HYDROMAG 500 is de enige meststof waarmee op een makkelijke manier zonder problemen een magnesium bladbemesting kan worden uitgevoerd. Met YaraVita HYDROMAG 500 is per bespuiting slechts 4 l/ha nodig, opgelost in 200 liter water. De formulering als flowable zorgt ervoor dat met minder magnesium hetzelfde resultaat wordt behaald als met de standaard magnesiumzouten; bitterzout(magnesiumsulfaat) en/of magnesiumnitraat.

Magnesiumsulfaat wordt geadviseerd in een dosering van 25 kg/ha opgelost in 400 liter water. Voor een bladbemesting is dit geen werkbare concentratie. Met magnesiumnitraat kan eigenlijk geen goede bladbemesting worden uitgevoerd omdat het slechts in veel te kleine doseringen kan worden gespoten. Een goede dosering moet al snel 15-25 l/ha en bedragen en daarmee kan deze magnesiumvorm ernstige gewasschade kan veroorzaken.

Het gecombineerd toedienen van meststoffen met gewasbeschermingsmiddelen bespaart zowel tijd als geld. Het is dan ook belangrijk te weten dat de gebruiker online of via een smartphone vrij toegang heeft tot de "Tankmix" informatie. Tankmix is een tool van Yara die snel laat zien of de meststof met een bepaald gewasbeschermingsmiddel gecombineerd kan worden.

Appels

Appel: 4 l/ha na het vallen van het bloemblad. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Op rassen die gevoelig zijn voor verruwing de toepassing uitstellen tot 6 weken na volle bloei. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Zwarte bessen

Zwarte bessen: 4 l/ha bij volle bloei en nogmaals bij het begin van de vruchtzetting. Minimaal 10 dagen tussen de toepassingen. Hoeveelheid water: 200-500 l/ha.

Bosbessen

Blauwe bessen: 4 l/ha 10 dagen na het vallen van het bloemblad. Hoeveelheid water: 1000 l/ha.

Wortels

Wortelen: 4 l/ha vanaf het 4 bladstadium. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Granen

Granen: 4 l/ha vanaf het 2 bladstadium tot eerste knoop voelbaar (Zadok's G.S. 12-31) en vanaf het verschijnen van het vlaggeblad tot einde bloei (Zadok's G.S. 51-69). Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Kersen

Kersen: 4 l/ha tijdens de vruchtzetting. Indien nodig na 10 tot 14 dagen herhalen. Hoeveelheid water: 200-1000 l/ha.

Lelie (veldgekweekt)

Lelies (open teelten): 3 l/ha toevoegen aan de laatste twee bespuitingen voor de bloei en twee bespuitingen na de bloei. Niet tijdens de bloei bespuiten. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Koolzaad

Koolzaad: 4 l/ha bij het begin van de stengelgroei (hergroei). Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Hoeveelheid water minimal: 200 l/ha.

Peren

Peren: 4 l/ha na het vallen van het bloemblad. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Op rassen die gevoelig zijn voor verruwing de toepassing uitstellen tot 6 weken na volle bloei. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Aardbeien

Aardbeien (open teelten): 4 l/ha vanaf het groen knoppen stadium. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Suikerbiet

Suikerbieten: 4 l/ha vanaf 4-6 echte bladeren. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Tulpen

Tulpen (open teelten): 3 l/ha toevoegen aan de laatste twee bespuitingen voor de bloei en twee bespuitingen na de bloei. Niet tijdens de bloei bespuiten. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Appels

Appel: 4 l/ha na het vallen van het bloemblad. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Op rassen die gevoelig zijn voor verruwing de toepassing uitstellen tot 6 weken na volle bloei. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Zwarte bessen

Zwarte bessen: 4 l/ha bij volle bloei en nogmaals bij het begin van de vruchtzetting. Minimaal 10 dagen tussen de toepassingen. Hoeveelheid water: 200-500 l/ha.

Bosbessen

Blauwe bessen: 4 l/ha 10 dagen na het vallen van het bloemblad. Hoeveelheid water: 1000 l/ha.

Wortels

Wortelen: 4 l/ha vanaf het 4 bladstadium. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Granen

Granen: 4 l/ha vanaf het 2 bladstadium tot eerste knoop voelbaar (Zadok's G.S. 12-31) en vanaf het verschijnen van het vlaggeblad tot einde bloei (Zadok's G.S. 51-69). Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Kersen

Kersen: 4 l/ha tijdens de vruchtzetting. Indien nodig na 10 tot 14 dagen herhalen. Hoeveelheid water: 200-1000 l/ha.

Lelie (veldgekweekt)

Lelies (open teelten): 3 l/ha toevoegen aan de laatste twee bespuitingen voor de bloei en twee bespuitingen na de bloei. Niet tijdens de bloei bespuiten. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Koolzaad

Koolzaad: 4 l/ha bij het begin van de stengelgroei (hergroei). Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Hoeveelheid water minimal: 200 l/ha.

Peren

Peren: 4 l/ha na het vallen van het bloemblad. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Op rassen die gevoelig zijn voor verruwing de toepassing uitstellen tot 6 weken na volle bloei. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Aardbeien

Aardbeien (open teelten): 4 l/ha vanaf het groen knoppen stadium. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Suikerbiet

Suikerbieten: 4 l/ha vanaf 4-6 echte bladeren. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Tulpen

Tulpen (open teelten): 3 l/ha toevoegen aan de laatste twee bespuitingen voor de bloei en twee bespuitingen na de bloei. Niet tijdens de bloei bespuiten. Hoeveelheid water: 200 l/ha.