YaraVita HYDROPHOS

YaraVita HYDROPHOS

YaraVita HYDROPHOS, Oplossing van PK-meststoffen met magnesium. Fosfaat is belangrijk voor celdeling en celstrekking. Ondanks hoge Pw-getallen en ruime P-giften kunnen lage temperaturen ervoor zorgen dat er (te) weinig fosfaat in bodemoplossing en dus bij de plant komt.

YaraVita HYDROPHOS is speciaal geformuleerd voor een optimale opname door het blad en dus zeer geschikt om tijdelijke bodemproblemen te verhelpen. Gewassen zoals mais zijn fosfaatgevoelig, evenals gewassen met een echte celdelingsperiode zoals aardappelen, bollen en peulvruchten. Fosfaat is een hoofdelement en dus moet er altijd een voldoende voorraad in de bodem aanwezig te zijn om de fosfaatvoorziening naar het gewas zeker te stellen.

YaraVita HYDROPHOS is geschikt voor aanvulling tijdens perioden van slechte opname of voor het verhelpen van gebrekssymptomen.

Het gecombineerd toedienen van meststoffen met gewasbeschermingsmiddelen bespaart zowel tijd als geld. Het is dan ook belangrijk te weten dat de gebruiker online of via een smartphone vrij toegang heeft tot de "Tankmix" informatie. Tankmix is een tool van Yara die snel laat zien of de meststof met een bepaald gewasbeschermingsmiddel gecombineerd kan worden.

Appels

Appel: 4 tot 6 behandelingen met 5 l/ha vanaf einde bloei. Herhalen met een interval van 10 tot 14 dagen. Hoeveelheid water: 500-1000 l/ha.

Granen

Granen: 2 toepassingen met 5 l/ha vanaf het twee-blad stadium (Zadok's 12). Laat 10 dagen tussen twee behandelingen. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Lelie (veldgekweekt)

Lelies (open teelten): 5 l/ha bij 15 to 25 cm gewaslengte. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Erwten

Ertwen: 1-2 toepassingen met 5 l/ha bij een gewashoogte van ongeveer 15 cm. Laat 10 dagen tussen twee behandelingen. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Suikerbiet

Suikerbieten: 5 l/ha vanaf het 4-6 bladstadium. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Tulpen

Tulpen (open teelten): 5 l/ha bij 15 to 25 cm gewaslengte. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Appels

Appel: 4 tot 6 behandelingen met 5 l/ha vanaf einde bloei. Herhalen met een interval van 10 tot 14 dagen. Hoeveelheid water: 500-1000 l/ha.

Granen

Granen: 2 toepassingen met 5 l/ha vanaf het twee-blad stadium (Zadok's 12). Laat 10 dagen tussen twee behandelingen. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Lelie (veldgekweekt)

Lelies (open teelten): 5 l/ha bij 15 to 25 cm gewaslengte. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Erwten

Ertwen: 1-2 toepassingen met 5 l/ha bij een gewashoogte van ongeveer 15 cm. Laat 10 dagen tussen twee behandelingen. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Suikerbiet

Suikerbieten: 5 l/ha vanaf het 4-6 bladstadium. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Tulpen

Tulpen (open teelten): 5 l/ha bij 15 to 25 cm gewaslengte. Hoeveelheid water: 200 l/ha.