YaraVita PHOSAMCO BIO

YaraVita PHOSAMCO BIO

YaraVita PHOSAMCO BIO is een algemene NPK meststof met spoorelementen. Complete NPK-meststof die als bladmeststof op vrijwel alle gewassen toegepast kan worden.

YaraVita PHOSAMCO BIO is geschikt voor toepassing tijdens perioden van snelle groei of perioden dat het gewas veel energie nodig heeft. In bijvoorbeeld bessen wordt Phosamco toegepast na de pluk om extra energie te geven voor de knopzetting.

Het gecombineerd toedienen van meststoffen met gewasbeschermingsmiddelen bespaart zowel tijd als geld. Het is dan ook belangrijk te weten dat de gebruiker online of via een smartphone vrij toegang heeft tot de "Tankmix" informatie. Tankmix is een tool van Yara die snel laat zien of de meststof met een bepaald gewasbeschermingsmiddel gecombineerd kan worden.

* Alle gewassen (landbouw)

Alle Gewassen (open teelten): 3-5 l/ha in 200 l water (1.000 l water voor fruitbomen) 2-3 maal herhalen. Phosamco Bio kan tijdens de groeiperiode ten alle tijden worden gebruikt, vooropgesteld dat de bladeren voldoende zijn ontwikkeld. Vermijd toepassingen tijdens de bloei. Een interval van 14 dagen dient tussen opeenvolgende behandelingen in acht te worden genomen.

Appels

Appel: 3-5 l/ha in 200 l/ha water 2-3 maal herhalen. Phosamco Bio kan tijdens de groeiperiode ten alle tijden worden gebruikt, vooropgesteld dat de bladeren voldoende zijn ontwikkeld. Vermijd toepassingen tijdens de bloei. Een interval van 14 dagen dient tussen opeenvolgende behandelingen in acht te worden genomen.

Sla

Slasoorten (open teelten): 3-5 l/ha in 200 l/ha water 2-3 maal herhalen. Phosamco Bio kan tijdens de groeiperiode ten alle tijden worden gebruikt, vooropgesteld dat de bladeren voldoende zijn ontwikkeld. Een interval van 14 dagen dient tussen opeenvolgende behandelingen in acht te worden genomen.

* Alle gewassen (landbouw)

Alle Gewassen (open teelten): 3-5 l/ha in 200 l water (1.000 l water voor fruitbomen) 2-3 maal herhalen. Phosamco Bio kan tijdens de groeiperiode ten alle tijden worden gebruikt, vooropgesteld dat de bladeren voldoende zijn ontwikkeld. Vermijd toepassingen tijdens de bloei. Een interval van 14 dagen dient tussen opeenvolgende behandelingen in acht te worden genomen.

Appels

Appel: 3-5 l/ha in 200 l/ha water 2-3 maal herhalen. Phosamco Bio kan tijdens de groeiperiode ten alle tijden worden gebruikt, vooropgesteld dat de bladeren voldoende zijn ontwikkeld. Vermijd toepassingen tijdens de bloei. Een interval van 14 dagen dient tussen opeenvolgende behandelingen in acht te worden genomen.

Sla

Slasoorten (open teelten): 3-5 l/ha in 200 l/ha water 2-3 maal herhalen. Phosamco Bio kan tijdens de groeiperiode ten alle tijden worden gebruikt, vooropgesteld dat de bladeren voldoende zijn ontwikkeld. Een interval van 14 dagen dient tussen opeenvolgende behandelingen in acht te worden genomen.