De impact van minerale meststoffen

In gebieden met intensieve veeteelt kan nitraatuitspoeling een groot probleem worden, dat alleen met ingrijpende maatregelen beheersbaar wordt. Dit gevaar is veel kleiner bij minerale meststoffen, mits de toepassing goed wordt afgestemd op de gewasbehoefte. Zowel vanuit economisch als vanuit milieuoogpunt is een dosering tot het economisch optimum de beste strategie.

Het economisch optimum

optimale stikstofgiftAangezien het nitraat dat na de oogst in de bodem achterblijft in de regel veel gevoeliger is voor uitspoeling dan nitraat dat in het voorjaar met minerale meststoffen wordt toegediend, is het belangrijk om de hoeveelheid restnitraat te reduceren.

Het figuur schetst het effect van de toediening van minerale meststoffen op de hoeveelheid reststikstof in de bodem. De hoeveelheid reststikstof blijft vrijwel stabiel tot een bepaalde drempelwaarde. Daarboven stijgt de resthoeveelheid nitraat sterk bij toenemende N-giften. Bij lagere giften daalt de hoeveelheid reststikstof nauwelijks, maar daalt de graanopbrengst snel. Het is niet verrassend dat deze drempel samenvalt met het economisch optimum. Meer stikstof toedienen dan het gewas kan opnemen, werkt zowel vanuit economisch als milieuoogpunt averechts. Het precies aanpassen van de stikstofgift aan de gewasbehoefte vermindert het risico op uitspoeling en optimaliseert de opbrengst.

Yara's Meststoffen

Dit zijn enkele van onze meststoffenfamilies voor verschillende groepen meststoffen. Als u op zoek bent naar efficiënte stikstofmeststoffen, meststoffen met alle belangrijke nutriënten of micronutriënten om een gebrek te verhelpen, Yara heeft wat u nodig heeft.