Opbrengst optimaliseren, milieu beschermen

Nitraatgebaseerde meststoffen, zoals kalkammonsalpeter (KAS) en nitraatgebaseerde NPK-meststoffen zijn efficiënte en betrouwbare meststoffen. Ze leveren de gewenste precisie, efficiency en betrouwbaarheid om aan de landbouwkundige en milieueisen van een duurzame landbouw te voldoen. Nitraatmeststoffen en het gebruik van precisie-instrumenten verminderen uitspoeling en zijn daarmee een logische keuze voor milieubewuste landbouwers.

Ureum of KAS?

Urea or ANVrijwel alle stikstofmeststoffen, ongeacht of ze worden toegediend in de vorm van KAS, urean of ureum, worden uiteindelijk in nitraat omgezet voordat ze door planten worden opgenomen. Nitraatuitspoeling is daarom grotendeels onafhankelijk van de gekozen stikstofbron. Wel worden verschillen geconstateerd tijdens of onmiddellijk na het strooien:

  • Uit veldproeven blijkt de hogere efficiency van nitraten, resulterend in een lager stikstofoverschot en een lager risico op uitspoeling.
  • Het hogere stikstofverlies bij ureum ten gevolge van vervluchtiging wordt meestal gecompenseerd door een hogere dosering. Aangezien vervluchtiging niet is te voorspellen, verhoogt deze praktijk het risico op overbemesting en uitspoeling aanzienlijk.
  • KAS kan door het hogere stortgewicht en een lager stikstofgehalte gelijkmatiger verdeeld worden dan ureum. De preciezere aanpassing aan de gewasbehoefte voorkomt plaatselijke overbemesting of tekorten.

Yara's Meststoffen

Dit zijn enkele van onze meststoffenfamilies voor verschillende groepen meststoffen. Als u op zoek bent naar efficiënte stikstofmeststoffen, meststoffen met alle belangrijke nutriënten of micronutriënten om een gebrek te verhelpen, Yara heeft wat u nodig heeft.