Yara ImageIT app

De N-behoefte van koolzaad meten met de ImageIT app maakt van uw smartphone-camera een hightech-meetapparaat voor stikstof.

Gratis downloaden!Download in de App Store

Ontdek het op Google play

ImageIT for mobile

 

Naast dat de gebruiker te zien krijgt hoeveel stikstof te geven om de optimale opbrengst en gewaskwaliteit te bereiken, geeft ImageIT op kwaliteit gebaseerde bemestingsaanbevelingen met Yara voorkeursproducten en contactinformatie van het dichtstbijzijnde Yara verkooppunt.

De app maakt door middel van beeldanalyse van uw smartphone camera een hightech-meetapparaat voor stikstof.

GRATIS ANALYSE na registratie met uw email-adres!

Yara ImageIT

Precieze voorjaarsbemesting van koolzaad essentieel

De ontwikkeling van koolzaad op de akkers kan onderling sterk verschillen. Voor een goed afgestemde voorjaarsbemesting is het interessant om, vóór de rustperiode in de winter, te bepalen hoeveel stikstof de koolzaadplant tot op dat moment heeft opgenomen. Vervolgens kunt u op basis van dit resultaat de voorjaarsbemesting nauwkeuriger afstemmen.

Zowel een te hoge als een te lage bemesting heeft effect op de ontwikkeling van het gewas en het milieu. Zo is bij een te hoge stikstofgift het gewas niet in staat alle voedingselementen op te nemen, waardoor een deel uitspoelt. Verder neemt bij een te hoge stikstofgift het oliegehalte van de koolzaadkorrel af, maakt het gewas minder resistent tegen ziekten, vermindert de stevigheid van de stengel en zorgt voor een latere afrijping.

Daarentegen heeft een te lage stikstofgift mogelijk een negatieve uitwerking op de stengelontwikkeling, de knopvorming en de uiteindelijke zaadopbrengst. Meer dan voldoende redenen om op zeker te spelen en zowel in de herfst als in het voorjaar de stikstof-opname van het gewas te controleren.

De stikstof-opname niet schatten maar meten

Voor het meten van de stikstof-opname zijn diverse methoden beschikbaar, zoals:

  • Het wegen van de verse massa met de Rapool-N-Waage of
  • Het bepalen van de massa door beeldanalyse met behulp van de smartphone-app ImageIT.

Bij de Rapool-N-Waage maait u, op verschillende plekken in het perceel, steeds één vierkante meter van het koolzaadgewas af om dit plantmateriaal vervolgens te wegen. Op basis van het gewicht bepaalt u de opgenomen hoeveelheid stikstof.
Vóór de winter rustperiode legt een doorsnee koolzaadgewas circa één kilogram gewas per m2 op de weegschaal. Dit komt overeen met een opgenomen hoeveelheid stikstof van circa 50 kg/ha. In dit voorbeeld zou een normale stikstofgift voldoende zijn. Wijkt het gewicht echter van deze één kilogram af, dan heeft het gewas meer of minder dan de 50 kg/ha opgenomen. Bij de voorjaarsbemesting dient u 70 procent van dit verschil te verrekenen.

Graph Rapool N-Waage

Een kort rekenvoobeeld

Met een verse groenmassa van 2 kg/m2 heeft het koolzaadgewas zich zeer weelderig ontwikkeld en circa 100 kg/ha stikstof opgenomen. Dat is 50 kg/ha stikstof meer dan bij een gemiddelde groei. Per saldo kunt u circa 70 procent van deze hoeveelheid, dus 35 kg/ha stikstof, besparen bij de voorjaarsbemesting.
Zou het tegenovergesteld het geval zijn en het koolzaadgewas slechts 25 kg/ha stikstof hebben opgenomen, dus 25 kg minder dan normaal, dan kunt u de voorjaarsbemesting met 70 procent van deze hoeveelheid verhogen. In dit geval zou de minder ontwikkelde koolzaad bij de voorjaarsbemesting 17,5 kg/ha stikstof meer ontvangen.

Een sneller resultaat bereikt u met de app ImageIT van Yara. De app ImageIT is niet alleen handzamer als de biomassa-methode, hij levert ook vergelijkbare resultaten. Dat bewijzen de meetwaarden van een onderzoek in het Duitse Sleeswijk-Holstein, waar beide methoden op 32 praktijkvelden werden getest (zie afbeelding 1).

ImageIT Afb1

In tegenstelling tot het eerst moeten maaien en wegen van de groenmassa, is het bij de ImageIT app voldoende om het koolzaadgewas enkele keren met de smartphone te fotograferen. Vervolgens berekent de app uit de omvang van de bodembedekking de hoeveelheid groenmassa en op basis hiervan de actuele stikstof-opname. Vervolgens geeft hij u een betrouwbaar stikstofbemestingsadvies.

Verkrijgbaarheid app ImageIT

De app is beschikbaar voor iPad, IPhone, Android en Windows mobiele besturingssystemen. Type in de app-store het zoekwoord ‘Yara’ en vervolgens kunt u de Yara ImageIT downloaden.

Wanneer u deze app nog dit koolzaadseizoen downloadt, kunt u gratis onbeperkt metingen verrichten en de verslagen als PDF in uw mailbox ontvangen. U hoeft hiervoor slechts uw email-adres op te geven!

Conclusie

U kunt op verschillende manieren meten hoeveel stikstof het koolzaadgewas heeft opgenomen. Daartoe behoren de biomassa methode en de beeldanalyse met behulp van de app ImageIT. In vergelijking met de biomassa-methode heeft de app ImageIT het voordeel dat deze minder omslachtig is en u snel een concreet bemestingsadvies verstrekt.