Waarom nitraat stikstof en zwavel nu belangrijk zijn

Zwavel en nitraat zijn op dit moment de sleutelwoorden voor optimale opbrengst van uw graangewas. Daarnaast spelen ze beide een belangrijke rol in de eiwitsynthese. Maar hoe werkt dat?

Sulfan.jpg

Het is algemeen bekend dat stikstof voor het belangrijkste deel de opbrengst bepaald. Ongeveer 80% van de benodigde stikstof voor de korrelopbrengst wordt onttrokken aan de bladeren. Gedurende het groeiseizoen wordt de stikstofvoorraad in de bladeren opgebouwd.

De laatste benodigde 20% voor de korrelopbrengst wordt na de bloei opgenomen en komt niet uit de het blad. Voor een overbemesting is het dan ook belangrijk snel beschikbare stikstofvorm te geven. Kies daarom een minerale meststof met nitraatstikstof. Dit is direct opneembaar en draagt dus bij aan die laatste 20%.

Maar alleen nitraatstikstof is niet genoeg. Zwavel speelt een cruciale rol de beschikbare stikstof op te nemen en te benutten. Een verstoring van de stikstof opname door te weinig zwavel betekent daardoor een lagere opbrengst.

Daarnaast bouwen stikstof en zwavel samen aan aminozuren, die hard nodig zijn voor eiwitsynthese. De basis voor eiwitkwaliteit.

ProefSulfan.jpg

De sleutelfactoren zwavel en nitraat zijn voor u verpakt in één minerale meststof YaraBela SULFAN.