Yara en klimaat: de ontwikkelingen

Het klimaatakkoord is een heet hangijzer. Dit is voelbaar in de gehele landbouw en dus ook bij de kunstmestindustrie. In dit artikel krijgt u inzicht hoe Yara omgaat met de klimaatdoelstellingen.

Kunstmestproductie

In de Benelux staan twee grote productielocaties van stikstofhoudende meststoffen, te weten in Tetre in België en in Sluiskil Nederland. Sluiskil is de grootste kunstmestfabriek van Noordwest Europa. De vijf miljoen ton kunstmeststof die hier geproduceerd wordt, levert een belangrijke bijdrage in het voorzien van de stijgende voedselbehoefte in de wereld.

Een dergelijke productie van kunstmest schept de verplichting om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. En dit heeft Yara gedaan. Niet voor niets behoort Sluiskil tot de schoonste en veiligste productielocaties ter wereld. 49% (Parijs doelstelling) reductie van de broeikasuitstoot ten opzichte van 1990 is al met vlag en wimpel gehaald. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Een groot deel van de CO2 wordt direct als vloeibaar verkocht of verwerkt in ureumproducten, zoals Air1 en meststoffen. Je vindt dit bijvoorbeeld terug als bubbeltjes in frisdrank.
  • Ook de levering van restwarmte en CO2 aan glastuinbouw levert een bijdrage.
  • Met de bouw van Ureum 7 is een energie-efficiency verbetering van 35% per ton product gerealiseerd. Dit heeft natuurlijk ook impact op de CO2-emissie.

  • Sinds eind 2018 wordt restwaterstof van DOW ingezet voor de producten van Yara. Ook dit levert een forse CO2 besparing op.

Daarnaast werkt Yara met de gehele kunstmestsector (MeststoffenNL) aan een duurzame landbouw. Meer hierover is te lezen in het op 15 april jl. gepresenteerde rapport Kunstmest 4.0.