Sporenelementen voorkomen ziekten

Het is algemeen bekend dat sporenelementen belangrijk zijn. Het gaat om elementen (denk aan koper, mangaan, molybdeen, borium, etc.) die in zeer kleine hoeveelheden nodig zijn, maar een tekort kan een flink effect hebben op opbrengst en kwaliteit. Tot zover niets nieuws. Door het wegvallen van belangrijke werkzame stoffen in gewasbescherming is de aandacht voor sporenelementen nog groter. Ze spelen een belangrijke rol in het natuurlijke afweermechanisme van de plant. In dit artikel leggen we uit hoe dat werkt.

Planten hebben als onderdeel van hun natuurlijke afweermechanisme onder andere twee belangrijke onderdelen:  

  • Lignine: geeft de plant z’n structuur en stevigheid aan de cellen, waarmee de plant overeind blijft (denk aan al dan niet gelegerd graan). Ook speelt lignine een sleutelrol als mechanische barrière tegen aanvallen van ziekten. 
  • Fenolische componenten: worden geactiveerd in geval van een ziekteaanval of zijn al actief om de ontwikkeling van de ziekte te beperken.   

Beiden ontwikkelen zich gedurende de normale groei van de plant.  

De stevigheid van de celwand en -membraan zijn essentieel in het vasthouden van de cel-inhoud. Dit geldt zowel voor de wortels als bovengrondse delen. Er zijn meerdere ziekten die zich goed ontwikkelen wanneer de cel kleine lekkages vertoont. Sterke en gezonde planten zijn van nature minder vatbaar voor ziekten.  

Een tekort aan sporenelementen is soms slecht zichtbaar en wordt daarom ‘hidden hunger’ genoemd. Toch heeft hidden hunger effect op de vorming van lignine, fenolische componenten en de stevigheid van de cel. De gevolgen daarvan laten zich raden.  

Voorbeelden van gevolgen van een tekort aan specifieke sporenelementen: 

  • Siliciumtekort maakt de plant zwak op de plek waar de plant geïnfecteerd raakt. 
  • Zinktekort zorgt voor een zwakker membraan. 
  • Calcium- en boriumtekort zorgen voor een slappere celwand. 
  • Tekort aan borium, koper en mangaan zorgen voor een beperkte aanmaak van lignine. 
  • Een tekort aan koper verzwakt het natuurlijke verdedigingsmechanisme van de apoplast tegen schimmels.   

YaraVita producten leveren de broodnodige sporenelementen. Daarmee dragen deze bladmeststoffen bij aan een goede plantgezondheid en via het natuurlijke beschermingsmechanisme van de plant aan het voorkomen of vertragen van ziekten. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het financieel uit kan maken om bladmeststoffen op het juiste moment toe te passen.

Sporenelementen voorkomen ziekten diagram.JPG