Wanneer kunt u het beste kunstmest aankopen?

Hoewel we nu midden in het groeiseizoen zitten, is het verstandig na te denken over de inkoop van kunstmest voor het komende groeiseizoen. Mede door ontwikkeling op de wereld.

Sterke wereldmarkt

Aan de start van het nieuwe kunstmestseizoen liggen de prijzen voor KAS met € 208 per ton cif (per boot in de haven afgeleverd) duidelijk boven de startprijs ten opzichte van vorig jaar. De prijsverhoging is een gevolg van de hoge en sterke stikstofnoteringen op de wereldmarkt. Ten opzichte van vorig jaar zijn de ureumkoersen met 60 dollar gestegen. En de vooruitzichten zijn dat dit verder zal stijgen. Dit komt door de grote vraag op wereldmarktniveau. 

Klassiek vraag en aanbod spel

Deze prijsschommelingen zijn niet ongewoon en slecht te voorspellen. Naast fluctuaties in valutakoersen en politieke ontwikkelingen, wordt net als bij graan de prijs van stikstof beïnvloed door de verhouding tussen aanbod en vraag. Meer vraag is een hogere prijs. De grafiek toont een voorbeeld uit Duitsland. De lijnen tonen de relatieve noteringen van KAS en tarwe. Vaak hebben de lijnen een gelijk verloop. Dit betekent dat de prijzen voor tarwe relatief net zo veel stijgen of dalen als van KAS. De afgelopen jaren echter zien we dat de prijs voor tarwe relatief harder is gestegen dan de kunstmestprijs. Dit is een voordelig voor u als agrarisch ondernemer. 

Wanneer kunt u het beste kunstmest aankopen - grafiek NL.jpg


Hoge prijs mede door India

Hoewel de prijsontwikkeling slecht te voorspellen is, weten we wel dat op dit moment de vraag op wereldniveau hoger is dan het aanbod. Zo heeft India op dit moment een enorme tender open staan om stikstof aan te kopen. Mede hierdoor zal de prijs voorlopig niet zakken. 

Wat betekent dit voor u als agrariër?

Op korte termijn is geen prijsdaling te verwachten, door de grote vraag op wereldniveau. Spreiding in aankoop van kunstmest is veelal een verstandige zet. Veel agrariërs wachten om op een laag prijsniveau in te kopen. Omdat de prijs van stikstof nog weleens hoger zou kunnen gaan liggen, is een gespreide inkoop verstandig. 

U voorkomt dat u voor het voorjaar tegen de hoogste prijs moet inkopen. Door te spreiden over kwartaal 3, 4 en 1, bent u verzekerd van een gemiddeld acceptabele prijs.  

Bekijk onze Engelstalige animatie over de dynamiek van de kunstmestprijzen