Natte winter en bemesting

Een belangrijk moment in de groei van tarwe is de overgang van de vegetatieve naar de generatieve fase onder invloed van daglengte. Dit zal eind maart, begin april zijn. Om de opbrengst nog positief te beïnvloeden is het goed om te kijken naar het aantal scheuten. Welke rol speelt stikstof tijdens en na deze fase? Verder hebben we een natte periode achter de rug. Hoe beïnvloedt dat de bemesting van wintertarwe?

Te weinig scheuten

Bij laat ingezaaide tarwe kan het aantal scheuten in een gewas te laag zijn. Dit aantal (en daarmee het aantal aren) kan worden vergroot door vroegtijdig (GS25 - 30) te bemesten met grotere hoeveelheden stikstof. Lees meer hierover in dit artikel.
Belangrijk in deze fase is nitraathoudende meststoffen te geven. Dit is direct opneembaar door de plant en het geeft daarom direct het gewenste effect.

Genoeg scheuten

Wanneer het aantal scheuten al voldoende is, moet minder of later worden bemest. Teveel stikstof kan namelijk leiden tot overmatige groei van bladeren en spruiten en daarmee tot legering. Om het aantal spruiten te beïnvloeden, moet op tijd worden bemest. Belangrijk is om in dit geval tijdig de herbicidebespuiting toe te passen.

Waarom is de nitraatvorm dan zo belangrijk?

Enerzijds neemt de plant voornamelijk stikstof op in nitraatvorm en anderzijds is de nitraatvorm vrij verplaatsbaar in de grond en is deze direct beschikbaar voor planten. De plant neemt slechts kleine hoeveelheden ammoniumstikstof op. Het grootste deel van de ammoniumstikstof moet in de bodem worden omgezet in nitraatstikstof. Dit proces is sterk afhankelijk van de bodemtemperatuur. Hoe kouder de grond, hoe langzamer het omzettingsproces en hoe langer het duurt voordat de plant over nitraatstikstof beschikt.

Dit jaar is tot nu toe nat en daardoor is de bodem min of meer verzadigd met water, waardoor de opwarming van de bodem langzamer gaat. Op veel plaatsen is de wintertarwe al ver ontwikkeld en staat op het punt de generatieve fase te beginnen waarin de aren worden gevormd. Ook bij dit moment is het belangrijk dat de plant direct wordt voorzien van stikstof. Met een meststof met een uitgebalanceerde nitraat-ammonium-stikstof verhouding wordt het beste resultaat bereikt. YaraBela SULFAN is daar een voorbeeld van.

Welke rol speelt zwavel?

Door de langdurige regenval is zwavel uitgespoeld. Bovendien wordt door de lage bodemtemperaturen organisch gebonden zwavel in de bodem nog niet gemineraliseerd. De plant heeft wel zwavel nodig om de stikstof in de plant efficiënt te gebruiken. Als de plant een tekort aan zwavel heeft, kan de bemeste stikstof niet optimaal worden benut. Het resultaat is een inefficiënt gebruik van stikstof. Zorg er dan ook bij het selecteren van meststoffen voor dat de meststof 50% nitraat- en 50% ammoniumstikstof bevat. Daarnaast wordt een hoeveelheid zwavel van ongeveer 50 kg SO³ / ha aanbevolen.