Lieven van den Berghe: “Investeer in bodem en grondstoffen”

De akkerbouwer uit Vlaanderen windt er geen doekjes om: “Het klimaat en de steeds strenger wordende bemestingsnormen dwingen ons tot het uiterste. De conditie van onze bodem moet daarom optimaal zijn”. Hij gebruikt YaraBela Sulfan om zijn stikstofmetabolisme te verhogen.

Lieven Van Den Berghe is akkerbouwer in Vlaanderen (regio Gavere/Oosterzele/Zottegem) waar hij een akkerbouwbedrijf uitbaat met volgende teelten: aardappelen, suikerbieten, graszaad, korrelmaïs en wintertarwe. Efficiëntie speelt een belangrijke rol op zijn bedrijf, wat tastbaar is op het gebied van mechanisatie en bemesting, maar het ligt voornamelijk verankerd in zijn bedrijfsfilosofie.

Meer efficiëntie door moderne technieken

Met name op het gebied van bemesting speelt efficiëntie een belangrijke rol. ‘Als je 100 eenheden stikstof op je land strooit ben je er nog niet,’ geeft Lieven aan. ‘Het gaat er om dat de benutting van die eenheden zo maximaal mogelijk is.’ Op mechanisatie-gebied maakt hij gebruik van GPS en heeft hij hiervoor een nieuwe meststofstrooier en veldspuit gekocht waardoor hij kan werken met taakkaarten. Maar dan komt het op de bemesting zelf aan. ‘Dit jaar hebben we op een perceel van acht hectare wintertarwe Sulfan van Yara toegepast. We wensen door de toepassing van zwavel zowel onze opbrengst te kunnen verhogen, als een betere benutting van de stikstof na te streven. Daarbij kijken we niet alleen wat er boven de grond gebeurt, maar met name wat er in de bodem leeft.’

Strengere normen door MAP6

Het gebruik van dierlijke mest en kunstmest wordt daarnaast steeds meer aan banden gelegd, waardoor Lieven steeds meer nadenkt over zijn bodem en het gebruik van meststoffen om ook gebreksverschijnselen tegen te gaan. ‘Vroeger waren de bemestingsnormen ruimer; op vandaag moet je binnen MAP6 bemesten op de limiet. Dan komt het erop aan dat je het juiste product op het juiste tijdstip met de juiste dosering toepast.’ Dit geldt ook voor de toepassing van dierlijke mest op zijn grond. ‘Zomaar dierlijke mest toepassen is niet meer van deze tijd; je moet de zuurtegraad (pH) op orde hebben en dat komt ook het stikstofmetabolisme ten goede’.

Circulaire bemestingsstrategie

Lieven hanteert een circulaire bemestingsstrategie: ‘Wat je van het veld haalt, moet je er ook weer opbrengen.’ Hij verwijst hierbij naar de nutriëntenbalans in de bodem. ‘Door het opwaarderen van het organische stofgehalte in de bodem is het makkelijker om nutriënten (en water) vast te houden in de bouwlaag. Op deze manier blijven ze ter beschikking voor de plant en vermijd je op een pro-actieve manier uitspoeling. Bijkomend wordt ook bodemerosie tegengegaan.’ Ook hier is er terug de link met efficiëntie: ‘Een humusrijke bodem houdt de nutriënten beter vast waardoor je efficiënter met je kunstmest kan omgaan. In principe hou je voor de plant meer beschikbare stikstof over waardoor je met minder kg’s het gewenste resultaat haalt’.

Advies voor collega-boeren

Het advies van Lieven Van Den Berghe voor zijn collega akkerbouwers luidt als volgt: ‘Investeer in de toekomst van je bodem. Het gaat erom dat je éérst je bodem opwaardeert voordat je kijkt naar teeltoptimalisatie. Gebruik de bodem als startbasis en haal dan binnen de norm het maximale uit je bemesting’.