Let op mangaantekort in graan

Bij graangewassen spelen micronutriënten al vanaf het begin een doorslaggevende rol. Zelfs in goed gevoede bodems kan er al in de herfst een mangaantekort optreden. Een doelgerichte bladbemesting met een speciaal op graan afgestemde mix van micronutriënten biedt hier uitkomst.

In de graanteelt moet u in de herfst vooral aandacht besteden aan de microvoedingsstof mangaan. Vooral op droge percelen met een hoge pH-waarde en een onvoldoende gecomprimeerde bodem kunnen mangaantekorten optreden. Bij lichte en humusrijke percelen komen deze tekorten vaker voor. Planten met een gebrek aan mangaanvoeding zijn te herkennen aan de strookvormig oplichtende middelste bladeren. Bij voortschrijdende tekorten worden grijsbruine necrotische vlekken zichtbaar. De winterhardheid van de aangetaste percelen loopt duidelijk terug.

Weerstand tegen zwartbeen

Planten vertonen bij een goede mangaanvoeding minder schade en hebben derhalve een grotere weerstand tegen ziekten zoals zwartbeen. Overigens dragen ook koper en zink bij aan de instandhouding van een goede plantgezondheid.

Onze aanbevelingen

Bladbemesting met mangaan in de herfst voorkomt tekorten en verhoogt de winterhardheid. In de praktijk hebben teeltspecifieke bladmeststoffen zich bewezen die zijn afgestemd op de microvoedingsstof van graan, en naast mangaan ook koper en zink bevatten. Bovendien dient u aandacht te besteden aan de samenstelling van de bladmeststof. Het voordeel van suspensies is dat ze de planten langere tijd voorzien van voedingsstoffen.