Wat is het risico van een blend?

Een blend van meststoffen is een samenstelling van diverse meststoffen in één geheel. Dit geeft de mogelijkheid om gewassen een op maat gemaakt ‘recept’ van meststoffen toe te dienen. Of met blends het gewenste resultaat wordt gehaald is maar de vraag.

Dit heeft alles te maken met het strooibeeld. De praktijk leert (en onderzoek ook) dat samengestelde meststoffen waarin alle voedingsstoffen in één enkele korrel zijn opgenomen, altijd het beste strooibeeld geven.

Zorg voor het juiste strooibeeld

Minstens zo belangrijk als de samenstelling van de blend is de toediening zelf. Een constante stroming door de strooier, grote strooibreedte, gelijkmatige breedteverdeling en voorspelbare resultaten onder alle omstandigheden – het strooibeeld is afhankelijk van een aantal parameters die de meststoffabrikanten goed onder controle moeten hebben.

1 Dichtheid

Bij dezelfde diameter worden korrels met een hogere dichtheid verder weggeslingerd; de dichtheid is dus van invloed op de afgifte en strooibaan. Voor elke korrel moet deze dus hetzelfde zijn.

2 Grootte

De gemiddelde korrelgrootte is minimaal 3,2 mm. Bij een identieke dichtheid worden grotere deeltjes verder weggeslingerd.

3 Grootteverdeling

Ook wel fractionering genoemd; een indicatie tussen de kleinste en grootste korrels. Een te grote of kleine variatie is van invloed op  het strooibeeld (aanbevolen spreiding is 0,8 mm). In een blend is veelal een grote variatie in korrel diameter te vinden.

4 Vorm

Hoe ronder en gladder de korrel; des te beter de aerodynamica en strooibaan. In blends kunnen de verschillende ingrediënten nogal eens verschillen van vorm.

5 Hardheid

Hoe harder de korrels, des te kleiner de kans dat ze breken of verpulverd worden.Gebroken korrels zorgen voor ongewenst stof en een slechte fractionering.

6 Stroomgedrag

Korrels van goede kwaliteit hebben een glad oppervlak en zijn ‘free-flowing’. Het stroomgedrag geeft aan hoe gemakkelijk de korrels bewegen onder invloed van de zwaartekracht (bijv. van strooibak naar schijven).

7 Stofgehalte

Stof in meststoffen verslechtert strooi-eigenschappen, is slecht voor het milieu en voor de werkomstandigheden in opslagloodsen. Door stof worden de gebieden langs het rijspoor overbemest. Stof vergroot ook de kans op kluitvorming (“caking”).

8 Slijtvastheid

Tijdens de distributie en het gebruik van meststoffen, kan door wrijving en schokken slijtage aan de korrels optreden. De slijtvastheid is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en de sterkte van de korrels.

9 Kluitvorming

Onder invloed van vocht, temperatuur en na-ijlende chemische reacties tijdens distributie en opslag van meststoffen, kunnen de korrels aan elkaar gaan plakken. Als deze kluiten niet gemakkelijk uiteenvallen, geeft dat problemen bij het strooien.

Samenstelling van blends

In blends hebben de individuele korrels verschillende chemische en fysische eigenschappen. Tijdens op- en overslag en in de strooier hebben de individuele bestanddelen van gemengde meststoffen de neiging om zich af te scheiden. De mate waarin dit gebeurt, verschilt naar gelang het verschil tussen de gemengde componenten. Het strooibeeld zal dus sterk afhangen van de kwaliteit van de blend en de werkbreedte. Samengestelde meststoffen waarin alle voedingsstoffen in één enkele korrel zijn opgenomen, zijn altijd de beste keuze. 

Gevolgen van ongelijkmatig strooien

Het belangrijkste, omvattende gevolg van het samenstellen van een blend is dat het strooibeeld verstoord wordt. In de meeste gevallen worden strooifouten niet opgemerkt. Voor variatiecoëfficiënten onder 25% zijn ze nauwelijks zichtbaar met het blote oog, terwijl de opbrengst al significant lager wordt. Als er duidelijke kleurverschillen optreden, is de variatiecoëfficiënt al hoger dan 30% (bijv. tarwe en graszaad) tot ca. 40% in aardappelen. Behalve een lagere opbrengst en het risico van legeren, heeft ongelijkmatig strooien nog andere gevolgen voor de teelt:

  • Lagere en ongelijkmatige kwaliteit  (bijv. eiwitgehalte)
  • Hogere milieubelasting (plaatstelijk overdosering) 
  • Hoger infectierisico door bijvoorbeeld te veel stikstof
  • Lagere dorscapaciteit 
  • Hogere droogkosten.

Laat u adviseren door een gespecialiseerde meststoffen-adviseur van Yara over het juist toedienen van de benodigde meststoffen voor uw gewas. Zo kunnen wij samen zorgen voor een beter gewas en een hogere opbrengst.

Wilt u meer informatie over blends? Neem dan contact op via yarabenelux@yara.com.