Aantoonbaar hoger resultaat met YaraVita SOLATREL

Uit een recente proef in België is gebleken dat YaraVita SOLATREL zorgt voor een hogere opbrengst in aardappelen. Door een bladbemesting met fosfaat toe te passen wordt zowel de knolaanleg als de knolontwikkeling positief beïnvloed.

Waarom is fosfaat belangrijk voor aardappelen?

Fosfaat is betrokken bij alle energie-intensieve processen van de plant; vooral bij de omzetting van lichtenergie in zetmeel. Met continue vegetatie vermindert het fosfaatgehalte in het blad als gevolg van het proces van vorming van de opbrengst. Het element ontbreekt dan in latere stadia om te fotosynthese voor te zetten.

Hoe kan YaraVita SOLATREL helpen?

De YaraVita SOLATREL bladmeststof houdt het fosfaatgehalte in het blad constant, zodat de fotosynthese in de plant door blijft gaan. Dit komt ten goede van de plant- en de knollengroei. Uit een recente proef in België is goed te zien dat het opbrengstverschil 1,76 t/ha was, waardoor de kosten voor YaraVita SOLATREL ook eenvoudig terug te verdienen zijn.