Met de juiste instelling komt u verder

Door te kiezen voor de meststoffen van Yara kiest u voor hoogwaardige kwaliteit en maximale efficiënte. Maar met alleen de juiste meststoffen ben je er nog niet. Het instellen van de strooier heeft een belangrijke bijdrage.

Het begint met de juiste meststof

Door het uitvoeren van een uitgebreide bodemanalyse in combinatie met een bemestingsplan kunt u bepalen welke meststof het meest geschikt is voor de behoefte van een gewas. Yara adviseert een uniform samengestelde meststof om ervoor te zorgen dat alle voedingsstoffen in elke korrel zitten en er ontmenging in de vultrechter voorkomt. Het voordeel hiervan is een gelijkmatige spreiding van alle voedingsstoffen over de gehele strooibreedte, zodat het hele gewas de juiste voeding krijgt om aan zijn behoeften te voldoen.

Richtlijnen voor correct gebruik meststoffenstrooier

Door verkeerde toediening van kunstmeststoffen groeien gewassen slechter en zijn er meer verliezen. Voorkom dit door bij elke toediening de onderstaande richtlijnen in acht te nemen:

  • Controleer de gehele strooier op slijtage en beschadiging, vervang versleten onderdelen en volg de onderhoudsadviezen van de fabrikant op.
  • Gebruik de aanbevolen strooierinstellingen voor elke meststof en test deze instelling in de praktijk voordat u begint te strooien. Kies instellingen die een lage variatiecoëfficiënt opleveren.
  • Controleer tijdens het gebruik regelmatig of de instellingen nog steeds een gelijkmatig strooibeeld opleveren.
  • Beschikt u niet over de juiste meetmiddelen, schakel dan een gespecialiseerd calibratiebedrijf voor strooiers in.
  • Registreer en bewaar alle calibratie- en onderhoudsgegevens waarbij praktijktests met kunstmeststoffen zijn gedaan.
  • Maak de strooier regelmatig schoon, zowel tijdens het gebruik als erna. Spuit hem schoon met water aan het einde van de dag.
  • Dek ook tijdens korte pauzes de voorraadbak en de uitwerp-opening van de strooier af als hier nog meststoffen in zitten.
  • Breng gaas aan over de voorraadbak met een maaswijdte van circa 10 mm. Dit voorkomt vastlopen van de strooier door klontering.
  • Houd de strooier in goede conditie volgens de aanwijzingen in de handleiding.

Bekijk de strooitabellen

Yara heeft een overzicht gemaakt van de strooitabellen per fabrikant van kunstmeststrooiers. Bekijk hoe u uw strooier kunt instellen met het juist gebruiken van de Yara meststoffen via onderstaande knop.

Bekijk de strooitabellen