Zwavel toepassen in tweede gift meststoffen?

Heeft u in de eerste gift KAS gestrooid of een andere meststof zonder zwavel? Let dan goed op de zwavelbehoefte van uw gewas. Zwavel is namelijk cruciaal voor de N-opname.

Zorg voor een efficiënte opname

De plant heeft voor de efficiënte opname van stikstof zwavel nodig. Vaak wordt dit of niet toegepast, of met drijfmest (bijvoorbeeld op tarweland). Het is dan heel belangrijk om de tweede gift te doen met een zwavelbemesting. YaraBela SULFAN biedt hiervoor de juiste verhouding stikstof en zwavel. Het kan nodig zijn om na de eerste gift met zwavel alsnog de tweede gift te doen met zwavel. Dit is met name relevant als er een tekort in de bodem is, maar ook bij een te hoge zuurgraad. Daarom is YaraBela SULFAN ook voor KAS overbemesting zeer geschikt.

Ga voor het maximale stikstofrendement

Zwavel is essentieel voor een hoog stikstofrendement, een hoge opbrengst en een hoge kwaliteit in de graanteelt. Voorzie graan daarom elk voorjaar van voldoende zwavel. Voor de bemesting geldt niet "hoe meer, hoe beter", maar om de juiste maatvoering. Let bij het kopen van meststoffen op de juiste verhouding tussen stikstof en zwavel. Meststoffen met een stikstof-zwavelverhouding van 4:3 blijken veelal de behoefte het beste te dekken.