Waarom bladmesting met fosfaat meer opbrengst geeft

Fosfaat is er genoeg in de bodem, maar het is lang niet altijd beschikbaar voor de aardappelplant. Op de goede momenten fosfaat via het blad geven, maakt een groot verschil in uniformiteit en opbrengst.

Fosfaat toedienen via het blad is in Nederland nog geen gemeengoed. Omdat de beschikbaarheid op cruciale momenten in de groei van de aardappelplant vaak beperkt is, is het verstandig fosfaat als blad bemesting te overwegen.

Beschikbaarheid fosfaat

Er zijn verschillende redenen waarom fosfaat al dan niet tijdelijk slecht beschikbaar is voor de plant.

  • Beperkt wortelgestel van de aardappelplant: Fosfaat is zeer immobiel in de bodem. De fosfaat deeltjes worden alleen opgenomen als ze zich minder dan een paar millimeter van de wortels bevinden. In het algemeen heeft de aardappelplan een slecht wortelstelsel. Zeker in het begin het van het groeiseizoen is het wortelgestel te klein om goed in de buurt van de reeds gegeven fosfaat te komen. Zelfs het toedienen van granulaat kan op dat moment nog onvoldoende zijn.
  • Lage bodemtemperaturen: De beschikbaarheid van fosfaat is afhankelijk van de bodem temperatuur. In jaren met een koud voorjaar, komt er te weinig fosfaat uit de bodem beschikbaar om de aardappelplant een goede start te geven.
  • Te lage pH: Tussen de pH 6,5 en pH 7,5 komt de fosfaat goed beschikbaar. Een lagere pH levert direct een probleem op voor de beschikbaarheid.

Waarom is fosfaat ook alweer belangrijk?

Fosfaat zorgt voor energie. Het is de belangrijkste bouwsteen voor moleculen die de basis (ATP/ADP) vormen voor het fotosyntheseproces. Momenten waarop de plant veel energie nodig heeft, vragen om een goede beschikbaarheid van fosfaat. Knolzetting en knolvulling zijn voorbeelden van dit soort momenten.

Fosfaat via het blad geeft direct energie

Het fosfaatgehalte in het blad bepaalt waarin de plant kan voorzien in z’n energiebehoefte. Van nature is dit laag vergeleken met stikstof en kalium. Toediening van fosfaat via het blad geeft de plant de ondersteuning precies waar het nodig is.

YaraVita SOLATREL: ook magnesium, mangaan en zink

Naast fosfaat bevat YaraVita SOLATREL ook andere belangrijke nutriënten, namelijk magnesium, mangaan en zink. Dit maakt YaraVita SOLATREL een goed passend puzzelstuk in uw aardappelteelt.

Resultaat telt

In buurlanden van Nederland is bladbemesting met fosfaat standaard. Er is daar dan ook veel onderzoek naar gedaan. Alle proeven laten een duidelijk effect zien: meer uniforme, grotere knollen en dus meer opbrengst.

Meer weten over fosfaat als bladmeststof in aardappelen?

Op de webpagina van YaraVita SOLATREL vindt u meer informatie. Ook kunt u daar een offerte aanvragen. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt ons mailen: yarabenelux@yara.com. We helpen u graag.