Proefresultaten: bladbemesting met fosfaat verhoogt opbrengst

Dit jaar kwamen de aardappelen vrij laat op door een koud en nat voorjaar. Inmiddels is de groei versneld en is het loof op sommige percelen er al af. Lang een gezond gewas geeft een hogere opbrengst. Fosfaat in het blad speelt daarin een cruciale rol.

Hoe beïnvloedt bladbemesting de knolgrootte en opbrengst?

Fosfaat zorgt voor energie. Het is de belangrijkste bouwsteen voor moleculen die de basis (ATP/ADP) vormen voor het fotosyntheseproces. Momenten waarop de plant veel energie nodig heeft, vragen om een goede beschikbaarheid van fosfaat. Knolzetting en knolvulling zijn voorbeelden van dit soort momenten. Hoe langer het fosfaatgehalte in het blad hoog blijft, hoe meer opbrengst de plant kan realiseren.

Hoe werkt een bladbemesting?

Een bladbemesting met fosfaat helpt de bladenergiebalans in stand te houden en de verdere zetmeelproductie te bevorderen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de juiste formulering van bladmeststoffen, die uitvloeiingsmiddelen gebruiken om een betere en efficiëntere opname van voedingsstoffen te garanderen. Beluister ook de podcast over bladbemesting.

Pas YaraVita SOLATREL toe

YaraVita SOLATREL bevat naast fosfaat ook de micronutriënten mangaan, zink en magnesium die allen de opbrengstvorming stimuleren. In onderstaande proef uit België zijn met het ras Fontane hogere opbrengsten en beter knolsortering gerealiseerd.