Waarom de prijs van stikstof hoog is

De stikstofmarkt speelt zich af op een mondiaal niveau. Er zijn dus veel factoren die de prijs beïnvloeden. We bespreken er een paar: koud weer in het voorjaar, de wereldwijde graanprijs, de gasprijs en ruwe grondstofprijzen.

Gasprijs blijft maar stijgen

Een van de belangrijkste indicatoren van de prijzen voor stikstof is de energieprijs en met name de gasprijs. In augustus 2020 lag de gasprijs tussen de 1 en 2 USD/MMBTU. In augustus 2021 lag de gasprijs tussen de 14 en 15 USD. Begin oktober tikte het prijsniveau zelfs bijna de 40 USD aan. Alleen al op grond hiervan is er weinig voorstellingsvermogen voor nodig om te vermoeden dat de prijzen voor stikstofmeststoffen op korte termijn niet hard zullen dalen, eerder stijgen of stabiliseren. Deze hoge prijs en onvoorspelbaarheid van de markt leidde tot het terugschroeven van de productiecapaciteit bij meerdere kunstmestfabrikanten in Europa.

Koud voorjaar leidt tot trage vraag

Het koude voorjaar beperkt zich tot West-Europa. Door het koude voorjaar is de vraag naar stikstofkunstmest laat op gang gekomen. De vraag houdt daardoor ook tot later in het seizoen aan, waardoor de prijs hoog blijft.

Graanprijs beïnvloedt meststoffenmarkt

De graanprijs heeft effect op de prijs voor stikstofkunstmeststoffen. Een hoge graanprijs motiveert boeren over heel de wereld het maximale uit hun graan te halen. Er wordt waar mogelijk dus extra geïnvesteerd in stikstof. Op dit moment zijn de prijzen voor graan hoog. De vraag is groot, de bodem van de voorraden van vorig jaar zijn in zicht. De vraag is zelf zo groot, dat de nieuwe oogst een beperkt of zelfs geen drukkend effect heeft op de prijs. Ook de weersomstandigheden werken op dit moment prijsopdrijvend: droogte in Noord-Amerika en nat weer in Europa. Met alle gevolgen van dien voor de stikstofprijs.

Niet alleen in de agrarische vakpers, maar ook op het gewone journaal horen we dat alle ruwe grondstoffen duur zijn en blijven. Ook dit schept een verwachting voor de nabije toekomst voor de stikstofprijzen.