Is een derde stikstofgift in tarwe nog nodig na drijfmest?

De derde gift in voertarwe wordt in groeistadium BBCH 39 (na het verschijnen van het vlagblad) tot 49 (kort voor het opkomen van de aar) aanbevolen. Is het echter nog nodig als in het voorjaar drijfmest is uitgereden?

Het is van belang dat de bemesting met minerale meststoffen aangepast wordt op de gift van drijfmest. Yara adviseert om niet meer dan 50% van de stikstofgift uit drijfmest te halen. In het bijzonder moet er daarom aandacht besteed worden aan een voldoende beschikbaarheid van stikstof om zo de opbrengst te verhogen.

Hoeveel stikstof is er beschikbaar?

De stikstoftoevoer uit organische mest is in de regel moeilijk te berekenen. Dit is met name dit jaar erg lastig vanwege de lage temperaturen in het voorjaar en een laag niveau van bodemvocht door uitblijvende neerslag. Door het koude voorjaar is de mest beperkt gemineraliseerd en rest dus de vraag of de nutriënten op het juiste moment én in de juiste hoeveelheid voor de plant beschikbaar zijn, Zo niet, dan bestaat de kans dat er gebreksverschijnselen optreden.

Bijsturen met minerale stikstofmeststoffen

Met een gerichte minerale bemesting kan het tekort aan stikstof worden gecompenseerd wat ten goede komt van de opbrengst. Daarbij is het van belang om te kiezen voor een nitraatmeststof, aangezien deze bijzonder snel werken. Deze meststof in combinatie met zwavel bevordert ook nog eens de N-efficiëntie. Met name zwavel is door de lagere temperaturen in het voorjaar beperkt beschikbaar. Kies daarom voor een derde gift als overbemesting voor YaraBela SULFAN als minerale meststof voor tarwe.

Yara ontwikkelt ook diverse tools die ten goede komen van de NUE (Nutrient Usage Efficiency). Voor tarwe kunt u de N-behoefte van de tarweplant meten door gebruik te maken van de Yara N-Tester. Lees op deze pagina hier meer over.