Bladbemesting met fosfaat zorgt voor hogere aardappelopbrengst

Dit seizoen liep de groei in de meeste regio's van de aardappelen vertraging op door de lange droge periode. Om te zorgen dat de wortels van de aardappelplanten zich goed ontwikkelen en een hogere opbrengst te realiseren is het van belang om een bladbemesting met fosfaat tijdig toe te passen.

Hoe beïnvloedt fosfaatbemesting de knolvorming?

Voor een optimale knolvorming is een goede toevoer van fosfaat noodzakelijk. Fosfaat helpt namelijk de aardappelplant (in het bijzonder rassen met een zwakke knolzetting) met de knolzetting. Een bladbemesting met fosfaat kan de plant helpen om meer knollen te aan te maken. De timing is wel belangrijk. Het goede moment is het haakjesstadium.

Waarom bladbemesting met fosfaat toepassen?

Aardappelen reageren qua opbrengst zeer positief op fosfaatbemesting. Er zou echter op veel plaatsen voldoende fosfaat in de bodem beschikbaar moeten zijn, maar is dat helaas vaak niet het geval. Ongunstige pH-waarden van de bodem fixeren het fosfaat en zijn daardoor niet toegankelijk voor de aardappel met zijn relatief zwakke wortelstelsel. Fosfaat is alleen binnen een afstand van 1-2 mm rond de wortels beschikbaar en moet door de plant actief worden aangeboord met energieverbruik en verzuring, wat de opname van fosfaat door de plant verder moeilijk maakt. Bladbemesting met kleine hoeveelheden fosfaat die voor de plant direct beschikbaar zijn, geeft de planten de energie die ze nodig hebben om wortels en een productief wortelgestel te ontwikkelen.

Einde voor Mancozeb en dus voor mangaan en zink

Het gewasbeschermingsmiddel Mancozeb, dat in aardappelen werd gebruikt en mangaan en zink bevat, is niet meer toegestaan. Mangaan speelt een sleutelrol bij de vorming van chlorofyl en het is bewezen dat het een vergroenend effect heeft op planten. Met de aanbevolen dosering van 10 l/ha YaraVita Solatrel wordt dit gat opgevuld, omdat naast 4,4 kg fosfaat, magnesium en kalium ook 100 g mangaan en 50 g zink worden toegepast, wat de planten nodig hebben voor een optimale groei.

Proef uit Lelystad toont verhoogde opbrengst

In een proef uit Lelystad met het ras Innovator vorig jaar werd het grootste aantal knollen (vooral in de maatklasse 60-70mm, die belangrijk is voor de fritesproductie) behaald door toepassing van YaraVita Solatrel (10 l/ha toepassing).

Opbrengst.png

 Blokkenproefproef,  4 herhalingen, , bodemtype: klei

Knollentaantal.png

 Blokkenproefproef,  4 herhalingen, , bodemtype: klei

Zorg dat u tijdig bladbemesting toepast

In deze fase van groei is het belangrijk om planten via bladbemesting te voorzien van fosfaat. Vraag daarom nu een offerte aan voor YaraVita Solatrel via de website van Yara door op onderstaande knop te klikken.

Offerte aanvragen