Verbeter en versterk de knollengroei

De aardappelgroei kwam dit jaar relatief laat op gang door de regenachtige en koude dagen in april; afhankelijk van het ras en de regio loopt de vegetatie tot 2 weken achter.

Nu heeft de aardappelplant te lijden onder de aanhoudende droogte en hitte. Dit zet flink de rem op de groei. Bladbemesting met YaraVita Solatrel biedt uitkomst.

Wat leidt tot een fosfaattekort en hoe herken ik dit?

Gedurende het seizoen kan de groei van de aardappelgroei beperkt worden door beperkte beschikbaarheid van water en nutriënten. Nog moeilijker wordt het voor de plant als de pH-waarden in de bodem ongunstig zijn, als het droog is. Juist in deze omstandigheden heeft een plant voornamelijk fosfaat nodig, dit zorgt namelijk o.a. voor energie en wortelgroei. Fosfaat is in de bodem vastgelegd, maar is in dergelijke omstandigheden moeilijk op te nemen. Dit leidt tot een fosfaattekort in de plant. Een tekort aan fosfaat leidt tot groeiachterstand, minder en kleinere aardappelen en netvlekken op de bladeren. Dit laatste is goed te zien op de onderstaande foto.

Fosfaat tekort aardappel.jpg

Fosfaat als energieleverancier

Om een tekort te voorkomen is bladbemesting van belang. Fosfaat dat via het blad gegeven wordt is namelijk direct beschikbaar voor de plant. Het helpt de plant om het energieniveau en de fotosynthese op peil te houden, en het bevordert dus de groei van de plant. YaraVita Solatrel is een bladmeststof met fosfaat bevat hechters en uitvloeiers. Dit zorgt ervoor dat het egaal over het blad verdeeld wordt (voor een efficiënte en effectieve opname). Daarbij is YaraVita Solatrel regenvast, waardoor het bij regen niet van het blad spoelt. Met een toepassing op het blad wordt het fosfaat naar de knollen getransporteerd en levert dit een grotere knol en hogere opbrengst op.

Proefresultaten bewijzen het fosfaateffect in aardappelen

YaraVita Solatrel bevat naast fosfaat ook mangaan en zink. Met het wegvallen van Mancozeb vult de bladmeststof een belangrijke rol in het voedingsschema door mangaan toe te voegen. In een proef met Innovator aardappelen in Nederland werd een bladbemesting met mangaan toegepast met een dosering van 10 l/ha. Zo werd 1,5 kg mangaan per hectare toegepast. In een andere behandeling werd daarnaast YaraVita Solatrel toegepast. In deze proef bleef het gewas langer gezond, waardoor er een langere periode van knolvulling was. De knolopbrengst werd verhoogd met één ton per hectare. Onderstaande grafiek laat de resultaten zien.

Trial result potato.png

Een belangrijke observatie is dat de opbrengststijging vooral te danken is aan de knollengroei. De proef met YaraVita Solatrel produceerde het hoogste aantal knollen in de maten 60 mm en groter.

Wij bevelen 2-3 applicaties met 3 l/ha YaraVita Solatrel aan voor de knollengroei in een periode van 10 -14 dagen. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail dan naar yarabenelux@yara.com.