Laat poten leidt tot uitdagingen in aardappelteelt

Ook aardappelen zijn dit jaar laat de grond in gegaan. Het was te lang nat en nu is het te droog. Wat lichte neerslag brengt hier en daar wat verlichting, maar is in de meeste gevallen slechts een druppel op een gloeiende plaat. Welke keuzes voor bladbemesting dienen er nu gemaakt te worden?

Hoewel de vroege rassen goed waren, hebben de latere rassen door de verschillende pootmomenten te maken met heterogeniteit, maar afhankelijk van de regio wordt aangestuurd op rijensluiting. Er is knolzetting gesignaleerd, die in de meeste gevallen goed te noemen is, maar ook dit jaar heeft de aardappelsector te maken met verschillende uitdagingen.

Geen vegetatieperiode

Voor een goede knolzetting en daaruit vloeiende goede oogst, is bladbemesting met fosfaat een bewezen hulpmiddel. Door de droge perioden, ongunstige pH-waarde en de bodemfixatie is fosfaat gedurende de groeifasen vaak onvoldoende beschikbaar. Vooral in de bovenste bladeren van de plant, waar fotosynthese vooral plaatsvindt, kan bladbemesting met fosfaat de opbrengst bevorderen en zorgen voor een langere assimilatieperiode, die in deze tijden van klimaatverandering steeds korter wordt. Een tekort aan fosfaat is goed zichtbaar op onderstaande foto. Met name dit jaar missen de aardappelgewassen door het late poten hun vegetatieperiode. Bemesten met fosfaat kan echter helpen om de groeiachterstand in te halen en de oogst te redden. En gezien de interessante marktprijzen is dat dit jaar extra de moeite waard. 

Artikel gaat verder onder de foto

Alternaria en mangaan

Daarnaast zijn er de uitdagingen omtrent de droogte- en hitteperioden, die onder andere een hoger risico op alternaria met zich meebrengen. Droge bodemomstandigheden zijn vaak inherent aan een tekort aan mangaan, waarmee extra rekening moet worden gehouden nu geen Mancozeb meer gebruikt mag worden. Mangaan is belangrijk voor de productie van enzymen die een cruciale rol spelen bij fotosynthese en moet om die reden voldoende aanwezig zijn (niet alleen in de bodem, maar vooral in de planten!).

Geen bladschade door verbranding

Yaravita Solatrel is de bewezen bladmeststof met voor de plant snel beschikbaar plantaardig fosfaat en mangaan, alsook kalium, magnesium en zink. Dankzij de volledig geformuleerde oplossing wordt een plantvriendelijke en efficiënte opname in het blad gewaarborgd. De dispersiemiddelen in het product zorgen voorkomen het ‘vergrootglaseffect’, zodat de bladeren niet verbranden.

Tekst gaat verder onder de foto

Om de aardappelen extra ondersteuning te bieden bij hitte- en droogtestress wordt de toepassing van 1-2 l/ha YaraVita Biotrac aanbevolen, een bladmeststof op basis van een algenextract, die met name bij een hoge stralingssom de planten preventief kan helpen om ook onder deze omstandigheden productief te zijn.

Bewezen effectiviteit

Ook in de proeven die afgelopen jaar in Nederland werden uitgevoerd bij Fontane bewees YaraVita Solatrel zijn werking. De varianten die waren behandeld met YaraVita Solatrel scoorden significant beter ten aanzien van het aantal knollen met een optimale grootte (50-70 mm) in vergelijking met de controlegewassen en bleken tijdens een meting met de N-sensor op 11 augustus tevens de hoogste groendichtheid en N-opname te hebben. Zie de proefresultaten hier onder.

YaraVita Kombiphos in Fontane, Universität Wageningen 2022.png

YaraVita Kombiphos in Fontane, Universität Wageningen 2022 slide 2.png

Toepassingsadvies bladbemesting aardappelen

In de komende periode van knollengroei adviseren wij elke 10-14 dagen 3 l/ha YaraVita Solatrel toe te passen. Bij verwachte perioden van hitte en/of droogte adviseren wij om aanvullend 1-2 l/ha YaraVita Biotrac toe te passen.