Optimale bietenteelt: de cruciale rol van borium

Voor akkerbouwers die streven naar gezonde bieten en een hoge opbrengst is het essentieel om de rol van borium in de bodem en biet te begrijpen.

Bieten hebben borium nodig voor de vorming van gezonde wortels en ter voorkoming van hartrot. Borium kan het beste via de bodem worden toegediend vanwege immobiliteit in de plant. Door borium aan te bieden via de bodem is er continu borium beschikbaar voor het gewas.

Efficiënt transport via worteltoediening

Een biet heeft een continue aanvoer van borium via de wortel nodig en heeft dit direct na het zaaien al nodig. Borium kan wel getransporteerd worden van de wortel naar het blad, maar is het niet mobiel genoeg om van oudere naar nieuwe bladeren getransporteerd te worden. Indien de boriumvoorziening via bladbemesting wordt gegeven, dan zal er iedere keer weer gespoten moeten worden met een borium-meststof als er nieuwe bladeren zijn gevormd. Daarom is de bemesting via de bodem efficiënter en eenvoudiger. De boriumbehoefte van een hectare bieten is 500 gram.

Beperkende factoren voor borium

Borium wordt niet altijd even goed opgenomen. Bij een hoge pH (>7,5) ontstaan er ijzer- en aluminiumoxides waardoor borium niet meer opneembaar is. Bij een te lage pH (<5,5) spoelt borium uit. Bij lage temperaturen, dus vooral in het voorjaar en bij droogte wat dan normaal weer speelt in de zomer loopt de biet ook sneller aan tegen een tekort (zie onderstaande afbeeling). Als laatste spoelt borium sneller uit op lichtere gronden.

Stikstof en zwavel: belangrijke elementen voor groei

Naast borium is stikstof (N) ook van groot belang voor een gezonde groei van de biet. YaraBela Sulfan Bor bevat stikstof in een nitraat- en ammoniumdeel. Nitraat werkt snel en is mobiel in de grond, waarbij het aanwezige ammonium in de bodem blijft en langzaam wordt omgezet naar het opneembare nitraat. De aanwezigheid van zwavel in de meststof bevordert deze opname door als katalysator te fungeren, waardoor stikstof efficiënter wordt opgenomen.

Het optimaliseren van boriumtoevoer, samen met de juiste stikstof- en zwavelverhoudingen, vormt een integraal onderdeel het bemestingsplan. YaraBela Sulfan Bor biedt de ideale verhouding nutriënten:

  • Stikstof (N): 24%
  • Zwavel (SO3): 17%
  • Calcium (CaO): 10,7%
  • Borium (B): 0,25%

Optimale doorstroom in zaaimachine

Door de uniforme, harde korrel (waarbij elke korrel dezelfde samenstelling van de nutriënten stikstof, zwavel en borium bevat) is de minerale meststof ideaal te verdelen op het veld en kan de strooier goed en eenvoudig afgesteld worden.