De 2 onmisbare elementen in de suikerbietenteelt

In de suikerbietenteelt is het cruciaal om aandacht te besteden aan de juiste voedingsstoffen. 2 elementen springen er daarbij uit, borium en fosfaat.

Een tekort aan deze nutriënten leidt al snel tot een gebrek, die vaak voor het blote oog niet zichtbaar zijn. Een plant komt dan niet tot de optimale groei, wat leidt tot opbrengstverlies. Fosfaat en borium zijn cruciaal in de groeifase van de suikerbietplant.

Borium voorkomt hartrot en stimuleert groei

Een gebrek aan borium in de suikerbietenteelt is met name zichtbaar als er hartrot in de suikerbiet zit. Om dit te voorkomen en een gezonde groei te bevorderen, is het cruciaal om voldoende borium beschikbaar te stellen. Borium is immobiel in de plant, wat betekent dat een continue aanvoer nodig is, vooral voor de nieuwe bladeren. Hartrot door een tekort aan borium is op de volgende foto goed te zien.

YaraBela Sulfan Bor is een korrelmeststof die stikstof (N), zwavel (SO3), calcium (CaO) en borium (B) bevat. Alle elementen in de juiste verhouding en in elke korrel zorgen hierbij voor een gelijkmatige verdeling over het veld. Het product kan gestrooid worden bij het zaaien in een dosering van 200 tot 300 kg. Zo nodig kan dit aangevuld worden via een gift van 100 tot 200 kg vanaf het 4e bladstadium.

Fosfaat zorgt voor energietransport

Daarnaast is fosfaat dé energiedrager van de plant en speelt dit element een cruciale rol bij wortelvorming en groei. Hoewel fosfaat uit drijfmest en de bodem beschikbaar komt, kan onder droge en koude omstandigheden de fosfaatbeschikbaarheid ontoereikend zijn. In dergelijke omstandigheden is het verstandig om bladbemesting te overwegen.

Bladbemesting met biostimulant

Door de basisbemesting te ondersteunen met een bladbemesting krijgt de plant de mogelijkheid om naast het moeilijk opneembare fosfaat ook borium op te nemen via het blad. Geen of een te lage beschikbaarheid van dit element kan leiden tot groeivertraging en/of ziektes (hartrot). YaraVita B-Phos is een effectieve bladbemestingsoptie om de plant in de juiste hoeveelheid te voorzien van dit element. Deze meststof bevat verder ook de voedingselementen stikstof en fosfaat.

Verder bevat YaraVita B-Phos een biostimulant in de vorm van een zeewierextract. Het extract bevordert de weerbaarheid van de plant, waardoor de suikerbiet beter kan omgaan met moeilijke periodes en snel kan doorgroeien bij verbeterde omstandigheden. Het wordt aanbevolen om 3 liter te spuiten in het 4 tot 5 blad stadium, met de mogelijkheid om na 14 dagen een herhaling uit te voeren indien nodig.

Een doordachte benadering voor een optimale opbrengst

Door een gebalanceerde combinatie van stikstof, zwavel, fosfaat en borium, ondersteund door biostimulanten, zetten we in op een doordachte aanpak voor een optimale suikerbietenteelt. De producten YaraBela Sulfan Bor als korrelmeststof en YaraVita B-Phos als bladmeststof met biostimulant bieden een uitgebreide voedingsoplossing voor het gehele seizoen.

Wilt u YaraBela Sulfan Bor aanvragen? U kunt nu (tijdelijk) via deze link een offerte voor de meststoffen van Yara aanvragen.