Kentering in prijzen stikstofmarkt?

De huidige ontwikkelingen op de meststoffenmarkt worden sterk beïnvloed door verschuivingen in de gas-, maar ook ureumprijzen.

Direct een offerte voor meststoffen aanvragen

Tot op heden kan de meststoffenmarkt als ‘rustig’ worden beschouwd, maar er lijkt een kentering gaande gedreven door de ureumprijs.  Mede door lage voorraden bij de handel is het belangrijk nu bezig te zijn met de voorraad van meststoffen voor de komende gift(en).

Gasprijs daalt, maar ureum stijgt

Met goed gevulde gasvoorraden in Europa laat de gasprijs een dalende trend zien en duikt deze onder de 30 eurogrens. Tegelijkertijd stijgt de ureumprijs op de wereldmarkt, dit is op dit moment de drijvende kracht van de prijsontwikkelingen van meststoffen in de Benelux. De stijgende ureumprijs kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder wereldwijde marktdynamiek (grote vraag) en geopolitieke dreigingen. We kunnen voorzichtig concluderen dat voor nu de dalende prijstrend van stikstofmeststoffen voorbij is.

Voorkom problemen door kwaliteit van meststoffen

De laatste weken zien we berichten in de media waarin wordt gewaarschuwd voor aanzienlijke kwaliteitsverschillen in kunstmeststoffen in de Benelux markt. Er is een toename van de import van ureum, waaronder zelfs uit Rusland. Veel van deze geïmporteerde producten voldoen echter niet aan de West-Europese kwaliteitsnormen. Onvoldoende kwaliteit kan leiden tot een slechte verdeling op het land met lagere opbrengsten, hogere nitraatbelasting van grondwater en technische strooiproblemen als gevolg. Kies daarom altijd voor de kwaliteitstikstofmeststoffen als basis voor een egaal strooibeeld.

Voorraad handel is beperkt

Voor landbouwers is het cruciaal om nu actie te ondernemen wat betreft de aankoop van meststoffen. Ondanks de natte omstandigheden komt het moment van de eerste gift snel dichterbij. Voorraden bij de handel zijn momenteel lager dan in andere jaren, wat kan resulteren in vertragingen in de levering. Daarom is het nu het ideale moment om een offerte aan te vragen en de benodigde meststoffen vast te reserveren.

Bij Yara kunt u nu tijdelijk een offerte voor stikstofmeststoffen aanvragen via onderstaande knop. Met de meststoffen van Yara kiest u voor de hoogste kwaliteit, de maximale efficiëntie en eenvoudig voorraadbeheer door voor Big Bags te kiezen. Vraag nu uw offerte aan.

Offerte aanvragen