Yara webinar | Groene meststoffen

De gehele voedselketen moet duurzamer en zo ook draag Yara in Sluiskil haar steentje bij. Het ontwikkelen van groene meststoffen is al geruime tijd in gang gezet, maar waarom duurt dit zo lang? En wat gaat een boer hiervan merken?

Gijsbrecht Gunter, communicatiemanager bij Yara Sluiskil sluit op 14 februari om 20.00 uur in de Yara webinar aan om uitleg te geven over de vooruitgang en innovaties die Yara boekt op dit gebied.

Meld je hier aan voor de webinar

Want wat is groene kunstmest nou precies en hoe wordt dit geproduceerd? En hoe werkt Yara in Sluiskil eraan om CO2-emmissies te reduceren om duurzaam te kunnen produceren? In dit webinar gaan we dieper in op onder andere de ontwikkeling van blauwe ammoniak en groene waterstof als input-factoren voor de productie van meststoffen voor de gehele voedselketen. Gijsbrecht Gunter geeft een unieke inkijk in hoe Yara in Sluiskil het thema duurzaamheid bekleedt. Meld u nu vast aan voor dit webinar op 14 februari om 20.00 uur via onderstaande button.

Duurzaamheid en stikstofproblematiek

Het huidige stikstofprobleem daagt boeren uit om duurzamer te werken. Yara erkent deze uitdaging en zet zich in om praktische oplossingen te bieden. De webinar zal zich richten op de ontwikkelingen binnen de productie van groene kunstmest als een duurzaam alternatief met speciale focus op de boer; want wat heeft hij/zij er nou uiteindelijk aan om groene meststoffen te gaan gebruiken?

Blauwe ammoniak voor duurzame landbouw

Een andere innovatie die aan bod komt, is de productie van blauwe ammoniak. Door het efficiënte gebruik van stikstofbronnen draagt blauwe ammoniak bij aan duurzamere landbouwpraktijken. Gijsbrecht Gunter zal dieper ingaan op de voordelen van blauwe ammoniak en hoe boeren hiervan kunnen profiteren.

Groene waterstof als duurzame energiebron

Om de duurzaamheidsinspanningen te versterken, is Yara Sluiskil ook betrokken bij de ontwikkeling van groene waterstof. Deze hernieuwbare energiebron kan niet alleen worden gebruikt in de productie van groene kunstmest, maar ook als duurzame energiebron voor elektriciteit. Dat begint bij de ontwikkeling van groene ammoniak. Anders dan de conventionele, op fossiele brandstoffen gebaseerde ammoniakproductie, maakt groene ammoniak gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Yara Sluiskil investeert intensief in technologieën die groene ammoniak mogelijk maken, wat niet alleen de ecologische voetafdruk verkleint, maar ook de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen vermindert.

Yara Sluiskil is toegewijd aan het bieden van duurzame oplossingen voor boeren, rekening houdend met de huidige stikstofproblematiek. De webinar op 14 februari om 20.00 uur zal een uitgelezen kans zijn om meer te leren over de ontwikkelingen op het gebied van groene kunstmest en hoe boeren kunnen bijdragen aan een duurzamere landbouwsector. Schrijf je in of klik op onderstaande knop en ontdek hoe Yara Sluiskil werkt aan een groenere toekomst voor de boeren in Europa.

Registreren voor webinar